Ditën e hënë më 20 shkurt, maturantët në të gjithë vendin do të kenë në dispozicion të tyre formularët e provimeve të detyrueshme dhe atyre me zgjedhje të maturës shtetërore.Ministria e Arsimit ka publikuar në fundjavë, formularin A1 dhe A2 për lëndët me zgjedhje. Sipas udhëzimit të Ministrisë së Arsimit, afati i plotësimit të formularëve nga maturantët do të jetë periudha 20 shkurt-10 mars e pas kësaj date ata do ta dorëzojnë pranë drejtorive të shkollave të tyre.

”Formulari A1 plotësohet për t’u regjistruar në Maturën Shtetërore 2012 vetëm nga maturantët e vitit 2012. Formulari A1 plotësohet me stilolaps (me një ngjyrë, blu ose të zezë) ArsimiZgjedhjet në Universitete, Kule përballë HafizitZgjedhjet në universiteteShtëpitë botuese, libra për Preshevën dhe me shkronja të mëdha të shtypit”, thuhet në udhëzim.

Sipas Ministrisë së Arsimit, Formulari A1 konsiderohet i vlefshëm vetëm nëse është plotësuar në mënyrë të saktë dhe të kuptueshme. Në rast të kundërt ai do të konsiderohet i pavlefshëm dhe maturanti humbet të drejtën e regjistrimit.

Sipas udhëzimit të MASH, në rast se maturanti ka bërë gabime në plotësimin e formularit, ai mund të plotësojë një tjetër formular A1, brenda afatit të dorëzimit, duke bërë të pavlefshëm dhe duke e asgjësuar formularin e plotësuar gabim.

Formulari A1, pas plotësimit kontrollohet me kujdes për saktësinë dhe më pas firmoset nga maturanti, mësuesi kujdestar dhe drejtori i shkollës.

Po gjatë kësaj jave, MASH publikoi programet orientuese të maturës për 40 lëndë. Me anë të tyre, maturantët do të përgatiten për të dhënë provimet e detyruara dhe ato me zgjedhje.