Gjate muaj mars eksportet shqiptare drejt vendeve te tjera u permiresuan ne krahasim me janarit, por u perkeqesuan ne krahasim me marsin e vitit 2008. Sipas te dhenave te INSTAT per tregtine e jashtme gjate muajit mars, deficiti tregtar i ketij muaji eshte 25,5 miliarde leke, duke shenuar nje ulje prej 1.4 per qind krahasuar me muajin paraardhes. Krahasuar me muajin mars 2008 nje vit me pare, deficiti tregtar i ketij muaji pesoi nje rritje prej 6.3 per qind. Ne muajin mars te vitit 2009 u eksportuan 7,95 miliarde leke mallra, me rritje 5.9 per qind ne krahasim me muajin shkurt 2009. Nderkohe qe eksportet krahasuar me muajin mars te vitit 2008 kane shenuar nje ulje prej 13.5 per qind. Importi i mallrave gjate ketij muaji arriti ne vleren 33,5 miliarde leke, me rritje 0.3 per qind ne krahasim me muajin shkurt 2009 dhe rritje 0.8 per qind ne krahasim me muajin mars 2008. Tregtia me vendet e Bashkimit Evropian zuri 68.5 per qind. Partneret kryesore tregtare vazhdojne te jene Italia dhe Greqia. Me Italine eksporti eshte 63.7 per qind dhe importi 28.1 per qind, kurse me Greqine, eksporti eshte 16.1 per qind dhe importi 14.7 per qind. Eksporti i grupit "Produkte kimike dhe plastike" u rrit 82.9 per qind. "Minerale, lende djegese, energji elektrike" u rrit 20.4 per qind. "Prodhime druri dhe letre" u rrit 17.7 per qind, etj. Ndersa eksporti i grupit "Makineri, pajisje dhe pjese kembimi" u ul 21.1 per qind. Importi i grupit "Lekure dhe artikujt prej tyre" u rrit 22.7 per qind, "Produkte kimike dhe plastike" u rrit 22.3, "Ushqime, pije, duhan" u rrit 11.9 per qind, etj. Ndersa importi i grupit "Materiale ndertimi dhe metale" u ul 22.1 per qind.