Shteti shqiptar ka dështuar për vite të tëra me radhë në strategjitë e sigurisë rrugore. Aksidentet kanë njohur në 10 vitet e fundit një kurbë rritjeje, duke mbetur në kuotat e 300 deri në 350 të vdekur cdo vit.