Perqindja qe zene kapitujt e Matematikes ne provimin e matures. Rezultatet e Letersise me 14 qershor
Ne baze te shpjeguesit te programit orientues te Matematikes Standard ka llogaritur numrin e pyetjeve qe do te bien per cdo kapitull ne kete provim. Ne provimin e Matematikes figurat gjeometrike do te kene peshen me te madhe te pyetjeve pasi ne te gjitha profilet kjo linje ka me shume se 20 per qind qe e perkthyer ne pyetje do te thote 5 pyetje.Ndarja e peshes ne Matematike


Nderkohe pervec figurave gjeometrike pjese te rendesishme te provimit do te zene edhe matjet funksioni dhe numri te cilat kane thuajse te njejten peshe ne te gjitha profilet e shkollave te mesme qe do te japin provimin e Matematikes. Nderkohe shprehjet me ndryshore pritet te perbejne vetem 1 deri ne 3 pyetje ne provimet ne fjale.


Testi do te kete ne total 25 pyetje dhe ushtrime te cilat kane ne total 50 pike. Ne shkollat me profil natyror testi do te perqendrohet ne figurat gjeometrike 5 ose 6 pyetje funksioni 6 ose 7 pyetje dhe matjet 4 ose 5 pyetje. Nderkohe ne shkollat e pergjithshme dhe ato te profilit shoqeror pervec ketyre fushave edhe ekuacionet do te kene sasi te konsiderueshme pyetjesh.Pyetjet e provimeve


Testi i provimeve te Matures Shteterore 2011 per secilin nga provimet e detyruara Matematike dhe Gjuhe-Letersi do te permbaje 25 pyetje nga te cilat 13 pyetje me pergjigje alternative 13 pike dhe 12 pyetje me pergjigje me zhvillim 37 pike. Ne total nje maturant duhet te marre maksimumi 50 pike per cdo provim te detyruar. 2 provimet me zgjedhje zhvillohen vetem nje here ne vit dhe zhvillohen ne nje dite. Testet e provimeve me zgjedhje te Matures Shteterore 2011 do te permbajne per secilen lende 20 pyetje nga te cilat 10 pyetje me pergjigje alternative 10 pike dhe 10 pyetje me pergjigje me zhvillim 30 pike.


Nxenesi i cili eshte mbetes qofte edhe ne nje nga provimet e detyruara te Matures Shteterore ne sesionin e pare kete vit do te kete te drejte te futet ne provimet me zgjedhje. Por kete vit ky nxenes nuk do te kete mundesi te rijape riprovim lendet e detyruara ne vjeshte dhe ne qofte se i merr ato te aplikoje per ne shkollat e larta pasi sezoni i vjeshtes nuk do te ekzistoje.Linja
Artistike dhe sportive
Natyrore
Pergjithshem
Shoqerore
Gjuhet e huaja
Pedagogjike
Teknike 5-vj.


Numri
14
8
8
8
12
10
8


Shprehjet me ndryshore
8
6
8
8
8
8
7


Ekuacionet
20
12
12
16
20
14
13


Funksioni
18
8 18
8 18
10 16
20
8 16
8 18


Figurat gjeometrike
24
22
20
20
24
22
22


Matjet
16
16
16
14
16
14
16


Statistika4
4
44
4


Kombinatorike e probabilitet6
6
44
4