zirina llambro

Shpallen zyrtarisht koeficentët e lëndëve me zgjedhje për Maturën Shtetërore të këtij viti. Ministria e Arsimit publikoi dje listën  e tyre për 9 universitet në të gjithë vendin. Me anë të tyre maturantët do të bëjnë zgjedhjen e duhur gjatë plotësimit të formularit A1. Gazeta publikon të plotë listën e tyre. Nga sa duket qartë, këtë vit i është dhënë prioritet bllokut të 5 gjuhëve të huaja. Në pjesën më të madhe të degëve ato kanë koeficient maksimal. Pra 1.3. Tashmë maturantët për kohën që u ka ngelur deri më 10 mars, që është afati i fundit i plotësimit të formularit A1, mund të bëjnë zgjedhjen e duhur. Ata mbi bazën e këtyre koeficentëve, do të mund të vendosin se cilat nga 12 lëndët e vëna në dispozicion do të japin provim për t’u pranuar në shkollën e lartë. Duke zgjedhur lëndën që kanë koeficientin maksimal, ata mund të grumbullojnë më shumë pikë. Por këtu nuk duhet anashkaluar as fakti i njohurive që ata kanë për këto lëndë. Pra në rast se biologjia ka koeficientin 1.3, por maturanti nuk ka pasur rezultate të mira në këtë lëndë dhe nuk është i përgatitur, atëherë nuk duhet ta zgjedhë këtë lëndë si provim me zgjedhje. Pas vlerësimit me notë nga testi përkatës për çdo lëndë, kandidateve u konvertohen në pikë. Nota shumëzohet me koeficentët. Më tej llogaritë vazhdojnë mbi bazën e 5 komponentëve të Maturës Shtetërore. Aty përveç rezultateve të lëndëve me zgjedhje, përfshihet mesatarja e katër viteve të gjimnazit dhe notat e lëndëve me detyrim. Sa i përket grupit të dytë të koeficentëve, atyre sipas profilit të shkollës së mesme, ministria pritet t’i publikojë në prill. Këtë vit Ministria e Arsimit do t’i japë prioritet shkollave profesionale. Për këtë  grup, ndryshe nga i pari ku fakultetet kanë në dispozicion 2 lloje koeficentësh (1.0 dhe 1.3), skema është më e gjerë. Në të  përfshihen 5 koeficientët e llojit të shkollës së mesme, ku çdo degë e shkollës së lartë ka në dispozicion 5 koeficientë, nga 1.0 deri në 1.4. (1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4). Me anë të tyre vendos preferencën e saj për llojet e ndryshme të shkollave të mesme, të grupuara në 10 grupe kryesore, që dallohen nga planet dhe programet që zbatojnë. Kështu, të gjithë kandidatët që përfundojnë vitin shkollor gjatë këtij viti, ose ata që e kanë mbaruar më parë pranë shkollave profesionale ekonomike, elektrike apo elektronike, do të vlerësohen me koeficientin maksimal, në rastet kur do të përzgjedhin për të konkurruar në degë të këtij profili. Më tej, në muajin maj do të nisë plotësimi formularit A-2, në të cilin maturantët rendisin dhjetë preferencat për degët ku duan të vijojnë studimet e larta për vitin akademik që vjen. Sa i përket skemës së vlerësimit, edhe për këtë vit do të jetë e njëjtë. Provimet e maturës do të zënë rreth 80 për qind të peshës së vlerësimit ndërsa 20 për qind do ta zërë mesatarja e katër viteve të shkollës së mesme.


koeficientet e lendeve me zgjedhje

 UNIVERSITETI
 "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS   
FAKULTETI I EKONOMISË
DHE I ADMINISTRIMIT   
Programi i studimit : Shkenca
të Administrimit
Nr.    Lëndët me Zgjedhje    Koeficienti
1    Fizike    1.0
2    Kimi    1.0
3    Biologji    1.0
4    Histori    1.0
5    Gjeografi    1.0
6    Njohuri për shoqërinë    1.3
7    Ekonomi, Filozofi    1.3
8    Anglisht    1.3
9    Frëngjisht    1.0
10    Italisht    1.0
11    Gjermanisht    1.0
12    Spanjisht    1.0
       
Programi i  studimit : Menaxhim--Turizëm
Nr.    Lëndët me Zgjedhje    Koeficienti
1    Fizike    1.0
2    Kimi    1.0
3    Biologji    1.0
4    Histori    1.0
5    Gjeografi    1.0
6    Njohuri për shoqërinë    1.3
7    Ekonomi, Filozofi    1.3
8    Anglisht    1.3
9    Frëngjisht    1,3
10    Italisht    1,3
11    Gjermanisht    1,3
12    Spanjisht    1,3
       
FAKULTETI I EDUKIMIT    Program studimi: Cikel i Ulët    Nr.    Lëndët me Zgjedhje    Koeficienti
1    Fizike    1.0
2    Kimi    1.0
3    Biologji    1.0
4    Histori    1.0
5    Gjeografi    1.0
6    Njohuri për shoqërinë    1.3
7    Ekonomi, Filozofi    1.0
8    Anglisht    1.3
9    Frëngjisht    1,3
10    Italisht    1,3
11    Gjermanisht    1,3
12    Spanjisht    1,3
       
Program studimi: Anglisht   
Nr.    Lëndët me Zgjedhje    Koeficienti
1    Fizike    1.0
2    Kimi    1.0
3    Biologji    1.0
4    Histori    1.0
5    Gjeografi    1.0
6    Njohuri për shoqërinë    1.3
7    Ekonomi, Filozofi    1.0
8    Anglisht    1.3
9    Frëngjisht    1.3
10    Italisht    1.3
11    Gjermanisht    1.3
12    Spanjisht    1.3

Program studimi: Ekspert
në proceset e formimit
Nr.    Lëndët me Zgjedhje    Koeficienti
1    Fizike    1.0
2    Kimi    1.0
3    Biologji    1.0
4    Histori    1.0
5    Gjeografi    1.0
6    Njohuri për shoqërinë    1.3
7    Ekonomi, Filozofi    1.0
8    Anglisht    1.3
9    Frëngjisht    1.0
10    Italisht    1.0
11    Gjermanisht    1.0
12    Spanjisht    1.0

SHKOLLA E LARTË PROFESIONALE
Programet e studimit:Asistent ligjor
dhe Asistent administrativ   
Nr.    Lëndët me Zgjedhje    Koeficienti
1    Fizike    1.0
2    Kimi    1.0
3    Biologji    1.0
4    Histori    1.0
5    Gjeografi    1.0
6    Njohuri për shoqërinë    1.3
7    Ekonomi, Filozofi    1.3
8    Anglisht    1.3
9    Frëngjisht    1.0
10    Italisht    1.0
11    Gjermanisht    1.0
12    Spanjisht    1.0

Programet e studimit: Infermieri
dhe Ndihmës dentist   
Nr.    Lëndët me Zgjedhje    Koeficienti
1    Fizike    1.0
2    Kimi    1.3
3    Biologji    1.3
4    Histori    1.0
5    Gjeografi    1.0
6    Njohuri për shoqërinë    1.0
7    Ekonomi, Filozofi    1.0
8    Anglisht    1.3
9    Frëngjisht    1,3
10    Italisht    1,3
11    Gjermanisht    1,3
12    Spanjisht    1,3

Program studimi: Specialist
rrjetesh kompjuterike        Nr.    Lëndët me Zgjedhje    Koeficienti
1    Fizike    1.3
2    Kimi    1.0
3    Biologji    1.0
4    Histori    1.0
5    Gjeografi    1.0
6    Njohuri për shoqërinë    1.0
7    Ekonomi, Filozofi    1.0
8    Anglisht    1.3
9    Frëngjisht    1.0
10    Italisht    1.0
11    Gjermanisht    1.0
12    Spanjisht    1.0

Program studimi:Menaxhim ndërtimi
dhe Menaxhim transporti   
Nr.    Lëndët me Zgjedhje    Koeficienti
1    Fizike    1.3
2    Kimi    1.0
3    Biologji    1.0
4    Histori    1.0
5    Gjeografi    1.0
6    Njohuri për shoqërinë    1.0
7    Ekonomi, Filozofi    1.0
8    Anglisht    1.3
9    Frëngjisht    1.0
10    Italisht    1.0
11    Gjermanisht    1.0
12    Spanjisht    1.0
       
Program studimi: Teknologji Automobilash    Nr.    Lëndët me Zgjedhje    Koeficienti
1    Fizike    1.3
2    Kimi    1.0
3    Biologji    1.0
4    Histori    1.0
5    Gjeografi    1.0
6    Njohuri për shoqërinë    1.0
7    Ekonomi, Filozofi    1.0
8    Anglisht    1.3
9    Frëngjisht    1.0
10    Italisht    1.0
11    Gjermanisht    1.0
12    Spanjisht    1.0

 UNIVERSITETI
 "Fan S. Noli" KORÇË

FAKULTETI I EKONOMISË    Program studimi  : Finance    Nr    Lëndët me zgjedhje:    Koeficienti
1    Fizike    1.0
2    Kimi    1.0
3    Biologji    1.0
4    Histori    1.0
5    Gjeografi    1.0
6    Njohuri për shoqërinë    1.0
7    Ekonomi, Filozofi    1,3
8    Anglisht    1,3
9    Frëngjisht    1.0
10    Italisht    1.0
11    Gjermanisht    1.0
12    Spanjisht    1.0
       
Program studimi: Administrim-Biznes
Nr    Lëndët me zgjedhje:    Koeficienti
1    Fizike    1.0
2    Kimi    1.0
3    Biologji    1.0
4    Histori    1.0
5    Gjeografi    1.0
6    Njohuri për shoqërinë    1.0
7    Ekonomi, Filozofi    1.3
8    Anglisht    1,3
9    Frëngjisht    1.0
10    Italisht    1.0
11    Gjermanisht    1.0
12    Spanjisht    1.0
       
Program studimi : Marketing
Nr    Lëndët me zgjedhje:    Koeficienti
1    Fizike    1.0
2    Kimi    1.0
3    Biologji    1.0
4    Histori    1.0
5    Gjeografi    1.0
6    Njohuri për shoqërinë    1.0
7    Ekonomi, Filozofi    1,3
8    Anglisht    1,3
9    Frëngjisht    1.0
10    Italisht    1.0
11    Gjermanisht    1.0
12    Spanjisht    1.0
       
Program studimi : Turizem   
Nr    Lëndët me zgjedhje:    Koeficienti
1    Fizike    1.0
2    Kimi    1.0
3    Biologji    1.0
4    Histori    1.0
5    Gjeografi    1.0
6    Njohuri për shoqërinë    1.0
7    Ekonomi, Filozofi    1,3
8    Anglisht    1,3
9    Frëngjisht    1,3
10    Italisht    1,3
11    Gjermanisht    1,3
12    Spanjisht    1,3
       
FAKULTETI I MËSUESISË
Program studimi : Filozofi-Sociologji    Nr    Lëndët me zgjedhje:    Koeficienti
1    Fizike    1.0
2    Kimi    1.0
3    Biologji    1.0
4    Histori    1.3
5    Gjeografi    1.0
6    Njohuri për shoqërinë    1,3
7    Ekonomi, Filozofi    1,3
8    Anglisht    1.3
9    Frëngjisht    1.3
10    Italisht    1.3
11    Gjermanisht    1.3
12    Spanjisht    1.3
       
Programet e studimit :
Cikel i Ulet dhe Cikli Parashkollor
Nr    Lëndët me zgjedhje:    Koeficienti
1    Fizike    1.0
2    Kimi    1.0
3    Biologji    1,3
4    Histori    1,3
5    Gjeografi    1,3
6    Njohuri për shoqërinë    1.0
7    Ekonomi, Filozofi    1.0
8    Anglisht    1,3
9    Frëngjisht    1,3
10    Italisht    1,3
11    Gjermanisht    1,3
12    Spanjisht    1,3
       
Program studimi : Gjuhe Angleze
Nr    Lëndët me zgjedhje:    Koeficienti
1    Fizike    1.0
2    Kimi    1.0
3    Biologji    1.0
4    Histori    1,3
5    Gjeografi    1,3
6    Njohuri për shoqërinë    1,3
7    Ekonomi, Filozofi    1.0
8    Anglisht    1,3
9    Frëngjisht    1.3
10    Italisht    1.3
11    Gjermanisht    1.3
12    Spanjisht    1.3
       
Programet e studimit : Matematike-Fizike
dhe Matematike-Informatike
Nr    Lëndët me zgjedhje:    Koeficienti
1    Fizike    1.3
2    Kimi    1.3
3    Biologji    1.3
4    Histori    1.0
5    Gjeografi    1.0
6    Njohuri për shoqërinë    1.0
7    Ekonomi, Filozofi    1.0
8    Anglisht    1,3
9    Frëngjisht    1.0
10    Italisht    1.0
11    Gjermanisht    1.0
12    Spanjisht    1.0

Program studimi : Gjuhe -Letersi 
Nr    Lëndët me zgjedhje:    Koeficienti
1    Fizike    1.0
2    Kimi    1.0
3    Biologji    1.0
4    Histori    1.3
5    Gjeografi    1,3
6    Njohuri për shoqërinë    1.3
7    Ekonomi, Filozofi    1.3
8    Anglisht    1.3
9    Frëngjisht    1,3
10    Italisht    1,3
11    Gjermanisht    1,3
12    Spanjisht    1.3
       
DEPARTAMENTI I INFERMIERISE
Program studimi : Infermieri e Pergjithshme
Nr    Lëndët me zgjedhje:    Koeficienti
1    Fizike    1.0
2    Kimi    1.3
3    Biologji    1.3
4    Histori    1.0
5    Gjeografi    1.0
6    Njohuri për shoqërinë    1.0
7    Ekonomi, Filozofi    1.0
8    Anglisht    1.3
9    Frëngjisht    1,3
10    Italisht    1,3
11    Gjermanisht    1,3
12    Spanjisht    1,3
       
Program studimi : Mami(Infermier)
Nr    Lëndët me zgjedhje:    Koeficienti
1    Fizike    1.0
2    Kimi    1.3
3    Biologji    1.3
4    Histori    1.0
5    Gjeografi    1.0
6    Njohuri për shoqërinë    1.0
7    Ekonomi, Filozofi    1.0
8    Anglisht    1.3
9    Frëngjisht    1,3
10    Italisht    1,3
11    Gjermanisht    1,3
12    Spanjisht    1,3

FAKULTETI I BUJQËSISË
Program studimi : Menaxhim Agrobiznesi
Nr    Lëndët me zgjedhje:    Koeficienti
1    Fizike    1.0
2    Kimi    1.0
3    Biologji    1.0
4    Histori    1.0
5    Gjeografi    1.0
6    Njohuri për shoqërinë    1.0
7    Ekonomi, Filozofi    1,3
8    Anglisht    1.3
9    Frëngjisht    1.0
10    Italisht    1.0
11    Gjermanisht    1.0
12    Spanjisht    1.0
       
Program studimi :Hortikulture
Nr    Lëndët me zgjedhje:    Koeficienti
1    Fizike    1.0
2    Kimi    1.3
3    Biologji    1.3
4    Histori    1.0
5    Gjeografi    1.0
6    Njohuri për shoqërinë    1.0
7    Ekonomi, Filozofi    1.0
8    Anglisht    1,3
9    Frëngjisht    1.0
10    Italisht    1.0
11    Gjermanisht    1.0
12    Spanjisht    1.0
       
Program studimi : Agroushqim
(INXHINIERI  AGRONOMIKE)
Nr    Lëndët me zgjedhje:    Koeficienti
1    Fizike    1.0
2    Kimi    1.3
3    Biologji    1.3
4    Histori    1.0    5    Gjeografi    1.0    6    Njohuri për shoqërinë    1.0    7    Ekonomi, Filozofi    1.0    8    Anglisht    1,3    9    Frëngjisht    1.0    10    Italisht    1.0    11    Gjermanisht    1.0    12    Spanjisht    1.0

 UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS

FAKULTETI I EKONOMISË
DHE AGROBIZNESIT
Programet e studimit: Menaxhim
Agrobiznesi; Ekonomi &Politike Agrare
dhe Finance Kontabilitet
Nr    Lëndët me Zgjedhje    Koeficienti    1    Fizikë    1.0    2    Kimi    1.0    3    Biologji    1.0    4    Histori    1.0    5    Gjeografi    1.0    6    Njohuri për shoqërinë    1.0    7    Ekonomi, Filozofi    1.3    8    Anglisht    1.3    9    Frëngjisht    1.0    10    Italisht    1.0    11    Gjermanisht    1.0    12    Spanjisht    1.0   
FAKULTETI I BUJQËSISË DHE MJEDISIT
Programet e studimit:Prodhim Bimor;
Hortikulture & Mbrojtje bimesh;
Agromekanizim(Inxhinieri Agrare),
Zooteknik dhe Biznes Blegtoral;
Akuakulturë & Menaxhim Peshkimi,
Inxhinier Agromjedisi
Nr    Lëndët me Zgjedhje    Koeficienti    1    Fizikë    1.0    2    Kimi    1.3    3    Biologji    1.3    4    Histori    1.0    5    Gjeografi    1.0    6    Njohuri për shoqërinë    1.0    7    Ekonomi, Filozofi    1.0    8    Anglisht    1.3    9    Frëngjisht    1.0    10    Italisht    1.0    11    Gjermanisht    1.0    12    Spanjisht    1.0   
FAKULTETI I BIOTEKNOLOGJISË
DHE USHQIMIT
Programi i studimit: Teknologji
agroushqimore, Vreshtari- Enologji    Nr    Lëndët me Zgjedhje    Koeficienti    1    Fizike    1.0    2    Kimi    1.3    3    Biologji    1.3    4    Histori    1.0    5    Gjeografi    1.0    6    Njohuri për shoqërinë    1.0    7    Ekonomi, Filozofi    1.0    8    Anglisht    1.3    9    Frëngjisht    1.0    10    Italisht    1.0    11    Gjermanisht    1.0    12    Spanjisht    1.0   
FAKULTETI I SHKENCAVE PYJORE
Programi i studimit:
Inxhinieri Përpunim Druri
Nr    Lëndët me Zgjedhje    Koeficienti    1    Fizike    1.0    2    Kimi    1.3    3    Biologji    1.3    4    Histori    1.0    5    Gjeografi    1.0    6    Njohuri për shoqërinë    1.0    7    Ekonomi, Filozofi    1.0    8    Anglisht    1.3    9    Frëngjisht    1.0    10    Italisht    1.0    11    Gjermanisht    1.0    12    Spanjisht    1.0   
Programi i studimit:Inxhinieri Pyjesh
Nr    Lëndët me Zgjedhje    Koeficienti    1    Fizike    1.0    2    Kimi    1.3    3    Biologji    1.3    4    Histori    1.0    5    Gjeografi    1.0    6    Njohuri për shoqërinë    1.0    7    Ekonomi, Filozofi    1.0    8    Anglisht    1.3    9    Frëngjisht    1.0    10    Italisht    1.0    11    Gjermanisht    1.0    12    Spanjisht    1.0

FAKULTETI I MJEKËSISË VETERINARE
Programi i studimit: Mjekesi Veterinare
Nr    Lëndët me Zgjedhje    Koeficienti    1    Fizike    1.0    2    Kimi    1.0    3    Biologji    1.3    4    Histori    1.0    5    Gjeografi    1.0    6    Njohuri për shoqërinë    1.0    7    Ekonomi, Filozofi    1.0    8    Anglisht    1.3    9    Frëngjisht    1.0    10    Italisht    1.0    11    Gjermanisht    1.0    12    Spanjisht    1.0

 UNIVERSITETI POLITEKNIK TIRANË

Të gjitha programet e studimit
Nr    Lëndët me Zgjedhje    Koeficienti
1    Fizike    1.3
2    Kimi    1.3
3    Biologji    1.0
4    Histori    1.0
5    Gjeografi    1.0
6    Njohuri për shoqërinë    1.0
7    Ekonomi, Filozofi    1.0
8    Anglisht    1,3
9    Frëngjisht    1.0
10    Italisht    1.0
11    Gjermanisht    1.0
12    Spanjisht    1.0

 UNIVERSITETI I VLORES
 “ISMAIL QEMALI”

FAKULTETI I EDUKIMIT
Program studimi: Cikli i Ulet Parashkollor
Nr    Lëndët me zgjedhje    Koeficienti    1    Fizike    1.0    2    Kimi    1.0    3    Biologji    1.0    4    Histori    1.0    5    Gjeografi    1.0    6    Njohuri për shoqërinë    1.3    7    Ekonomi, Filozofi    1.0    8    Anglisht    1.3    9    Frëngjisht    1,3    10    Italisht    1,3    11    Gjermanisht    1,3    12    Spanjisht    1,3   
Program studimi : Cikli i Ulet
Nr    Lëndët me zgjedhje    Koeficienti    1    Fizike    1.0    2    Kimi    1.0    3    Biologji    1.0    4    Histori    1.0    5    Gjeografi    1.0    6    Njohuri për shoqërinë    1.3    7    Ekonomi, Filozofi    1.0    8    Anglisht    1.3    9    Frëngjisht    1,3    10    Italisht    1,3    11    Gjermanisht    1,3    12    Spanjisht    1,3   
Program studimi : Pedagogji e Specializuar
Nr    Lëndët me zgjedhje    Koeficienti    1    Fizike    1.0    2    Kimi    1.0    3    Biologji    1.3    4    Histori    1.0    5    Gjeografi    1.0    6    Njohuri për shoqërinë    1.3    7    Ekonomi, Filozofi    1.0    8    Anglisht    1.3    9    Frëngjisht    1.0    10    Italisht    1.0    11    Gjermanisht    1.0    12    Spanjisht    1.0

Program studimi :Gjuhe -Letersi
Nr    Lëndët me zgjedhje    Koeficienti    1    Fizike    1.0    2    Kimi    1.0    3    Biologji    1.0    4    Histori    1.0    5    Gjeografi    1.0    6    Njohuri për shoqërinë    1.3    7    Ekonomi, Filozofi    1.0    8    Anglisht    1.3    9    Frëngjisht    1.3    10    Italisht    1.3    11    Gjermanisht    1.3    12    Spanjisht    1.3

DEPARTAMENTI I INFERMIERISE
Programi i studimit:  Infermieri
Nr.    Lëndët me zgjedhje    Koeficienti    1    Fizike    1.3    2    Kimi    1.3    3    Biologji    1.3    4    Histori    1.0    5    Gjeografi    1.0    6    Njohuri për shoqërinë    1.0    7    Ekonomi, Filozofi    1.0    8    Anglisht    1.3    9    Frëngjisht    1,3    10    Italisht    1,3    11    Gjermanisht    1,3    12    Spanjisht    1,3   
FAKULTETI I SHKENCAVE TEKNIKE
Programi i studimit: Inxhinieri Mekanike
Nr.    Lëndët me zgjedhje    Koeficienti    1    Fizike    1.3    2    Kimi    1.3    3    Biologji    1.0    4    Histori    1.0    5    Gjeografi    1.0    6    Njohuri për shoqërinë    1.0    7    Ekonomi, Filozofi    1.0    8    Anglisht    1,3    9    Frëngjisht    1.0    10    Italisht    1.0    11    Gjermanisht    1.0    12    Spanjisht    1.0   
Programi i studimit:Inxhinieri Navigacioni
Nr.    Lëndët me zgjedhje    Koeficienti    1    Fizike    1.0    2    Kimi    1.3    3    Biologji    1.3    4    Histori    1.0    5    Gjeografi    1.0    6    Njohuri për shoqërinë    1.0    7    Ekonomi, Filozofi    1.0    8    Anglisht    1.3    9    Frëngjisht    1.0    10    Italisht    1.0    11    Gjermanisht    1.0    12    Spanjisht    1.0   
Programi i studimit : Matematike
Nr    Lëndët me zgjedhje    Koeficienti    1    Fizike    1.3    2    Kimi    1.0    3    Biologji    1.0    4    Histori    1.0    5    Gjeografi    1.0    6    Njohuri për shoqërinë    1.0    7    Ekonomi, Filozofi    1.0    8    Anglisht    1.3    9    Frëngjisht    1.0    10    Italisht    1.0    11    Gjermanisht    1.0    12    Spanjisht    1.0

Programet e studimit:Informatike,
Teknologji Informacioni
Nr.    Lëndët me zgjedhje    Koeficienti    1    Fizike    1.3    2    Kimi    1.3    3    Biologji    1.0    4    Histori    1.0    5    Gjeografi    1.0    6    Njohuri për shoqërinë    1.0    7    Ekonomi, Filozofi    1.0    8    Anglisht    1.3    9    Frëngjisht    1.0    10    Italisht    1.0    11    Gjermanisht    1.0    12    Spanjisht    1.0

FAKULTETI I EKONOMISE
DHE I DREJTESISE
Programi i studimit: Turizem
Nr.    Lëndët me zgjedhje    Koeficienti    1    Fizike    1.0    2    Kimi    1.0    3    Biologji    1.0    4    Histori    1.0    5    Gjeografi    1.0    6    Njohuri për shoqërinë    1.0    7    Ekonomi, Filozofi    1.3    8    Anglisht    1.3    9    Frëngjisht    1,3    10    Italisht    1,3    11    Gjermanisht    1,3    12    Spanjisht    1,3

Program studimi Administrim-Biznes
Nr.    Lëndët me zgjedhje    Koeficienti    1    Fizike    1.0    2    Kimi    1.0    3    Biologji    1.0    4    Histori    1.0    5    Gjeografi    1.0    6    Njohuri për shoqërinë    1.0    7    Ekonomi, Filozofi    1.3    8    Anglisht    1.3    9    Frëngjisht    1.0    10    Italisht    1.0    11    Gjermanisht    1.0    12    Spanjisht    1.0

Program studimi : Drejtesi
Nr.    Lëndët me zgjedhje    Koeficienti    1    Fizike    1.0    2    Kimi    1.0    3    Biologji    1.0    4    Histori    1.3    5    Gjeografi    1.0    6    Njohuri për shoqërinë    1.3    7    Ekonomi, Filozofi    1.3    8    Anglisht    1.3    9    Frëngjisht    1,3    10    Italisht    1,3    11    Gjermanisht    1,3    12    Spanjisht    1,3

 UNIVERSITETI I SHKODRËS
 “Luigj Gurakuqi”

FAKULTETI  EKONOMIK
Programet e studimit:
Administrim-Biznes, Finance-Kontabilitet
Nr    Lëndët me zgjedhje    Koeficienti    1    Fizikë    1.0    2    Kimi    1.0    3    Biologji    1.0    4    Histori    1.0    5    Gjeografi    1.0    6    Njohuri për shoqërinë    1.0    7    Ekonomi, Filozofi    1.3    8    Anglisht    1,3    9    Frëngjisht    1.0    10    Italisht    1.0    11    Gjermanisht    1.0    12    Spanjisht    1.0

Program studimi : Turizem
Nr    Lëndët me zgjedhje    Koeficienti    1    Fizikë    1.0    2    Kimi    1.0    3    Biologji    1.0    4    Histori    1.0    5    Gjeografi    1.0    6    Njohuri për shoqërinë    1.0    7    Ekonomi, Filozofi    1.3    8    Anglisht    1,3    9    Frëngjisht    1,3    10    Italisht    1,3    11    Gjermanisht    1,3    12    Spanjisht    1,3           
FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA    Programet e studimit : Anglistike,
Italianistike, Gjermanistike, Frengjisht
Nr    Lëndët me zgjedhje    Koeficienti    1    Fizikë    1.0    2    Kimi    1.0    3    Biologji    1.0    4    Histori    1.0    5    Gjeografi    1.0    6    Njohuri për shoqërinë    1.0    7    Ekonomi, Filozofi    1.0    8    Anglisht    1,3    9    Frëngjisht    1,3    10    Italisht    1,3    11    Gjermanisht    1,3    12    Spanjisht    1,3

FAKULTETI I SHKENCAVE
TË EDUKIMIT
Programet e studimit :Cikel i Ulet,
Cikel i Ulet Parashkollor
Nr    Lëndët me zgjedhje    Koeficienti    1    Fizikë    1,3    2    Kimi    1.0    3    Biologji    1.0    4    Histori    1,3    5    Gjeografi    1,3    6    Njohuri për shoqërinë    1,3    7    Ekonomi, Filozofi    1,3    8    Anglisht    1,3    9    Frëngjisht    1,3    10    Italisht    1,3    11    Gjermanisht    1,3    12    Spanjisht    1,3

Programet e  studimit : Psikologji, Pune Sociale
Nr    Lëndët me zgjedhje    Koeficienti    1    Fizikë    1.0    2    Kimi    1.0    3    Biologji    1,3    4    Histori    1,3    5    Gjeografi    1.0    6    Njohuri për shoqërinë    1,3    7    Ekonomi, Filozofi    1,3    8    Anglisht    1,3    9    Frëngjisht    1.0    10    Italisht    1.0    11    Gjermanisht    1.0    12    Spanjisht    1.0

FAKULTETI I DREJTËSISË
Program studimi :   Drejtesi
Nr    Lëndët me zgjedhje    Koeficienti    1    Fizikë    1.0    2    Kimi    1.0    3    Biologji    1.0    4    Histori    1.3    5    Gjeografi    1.3    6    Njohuri për shoqërinë    1.3    7    Ekonomi, Filozofi    1.3    8    Anglisht    1.3    9    Frëngjisht    1.3    10    Italisht    1.3    11    Gjemanisht    1.3    12    Spanjisht    1.3

FAKULTETI I SHKENCAVE TË NATYRËS
Programi i studimit : Biologji - Kimi
Nr    Lëndët me zgjedhje    Koeficienti    1    Fizikë    1,3    2    Kimi    1,3    3    Biologji    1,3    4    Histori    1.0    5    Gjeografi    1.0    6    Njohuri për shoqërinë    1.0    7    Ekonomi, Filozofi    1.0    8    Anglisht    1.3    9    Frëngjisht    1.0    10    Italisht    1.0    11    Gjemanisht    1.0    12    Spanjisht    1.0

Programet e studimit : Infermieri e
Pergjithshme dhe Infermieri (Mami)
Nr    Lëndët me zgjedhje    Koeficienti    1    Fizikë    1,3    2    Kimi    1,3    3    Biologji    1,3    4    Histori    1.0    5    Gjeografi    1.0    6    Njohuri për shoqërinë    1.0    7    Ekonomi, Filozofi    1.0    8    Anglisht    1.3    9    Frëngjisht    1,3    10    Italisht    1,3    11    Gjemanisht    1,3    12    Spanjisht    1,3

Program studimi : Infermieri(Fizioterapi)
Nr    Lëndët me zgjedhje    Koeficienti    1    Fizikë    1,3    2    Kimi    1,3    3    Biologji    1,3    4    Histori    1.0    5    Gjeografi    1.0    6    Njohuri për shoqërinë    1.0    7    Ekonomi, Filozofi    1.0    8    Anglisht    1.3    9    Frëngjisht    1,3    10    Italisht    1,3    11    Gjemanisht    1,3    12    Spanjisht    1,3

Programet e studimit :  Matematike
dhe Informatike
Nr    Lëndët me zgjedhje    Koeficienti    1    Fizikë    1,3    2    Kimi    1,3    3    Biologji    1.0    4    Histori    1.0    5    Gjeografi    1.0    6    Njohuri për shoqërinë    1.0    7    Ekonomi, Filozofi    1.0    8    Anglisht    1.3    9    Frëngjisht    1.0    10    Italisht    1.0    11    Gjemanisht    1.0    12    Spanjisht    1.0

Program studimi :   Fizike
Nr    Lëndët me zgjedhje    Koeficienti    1    Fizikë    1,3    2    Kimi    1,3    3    Biologji    1.0    4    Histori    1.0    5    Gjeografi    1.0    6    Njohuri për shoqërinë    1.0    7    Ekonomi, Filozofi    1.0    8    Anglisht    1.3    9    Frëngjisht    1.0    10    Italisht    1.0    11    Gjemanisht    1.0    12    Spanjisht    1.0

FAKULTETI I SHKENCAVE SHOQËRORE
Programet e studimit :    Gjuhe- Letersi,
Gazetari, Histori, Gjeografi
Nr    Lëndët me zgjedhje    Koeficienti    1    Fizikë    1.0    2    Kimi    1.0    3    Biologji    1.0    4    Histori    1.3    5    Gjeografi    1.3    6    Njohuri për shoqërinë    1.3    7    Ekonomi, Filozofi    1.3    8    Anglisht    1.3    9    Frëngjisht    1.3    10    Italisht    1.3    11    Gjemanisht    1.3    12    Spanjisht    1.3

 UNIVERSITETI I ELBASANIT
 "ALEKSANDËR XHUVANI"

FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE
Programet e studimi: Anglisht,
Frëngjisht, Gjermanisht
Nr.    Lëndët me zgjedhje    Koeficienti    1    Fizike    1.0    2    Kimi    1.0    3    Biologji    1.0    4    Histori    1.0    5    Gjeografi    1.0    6    Njohuri për shoqërinë    1.0    7    Ekonomi, Filozofi    1.0
8    Anglisht    1.3
9    Frëngjisht    1,3
10    Italisht    1,3
11    Gjermanisht    1,3
12    Spanjisht    1,3

Programi i studimit : Italisht
Nr.    Lëndët me zgjedhje    Koeficienti
1    Fizike    1.0
2    Kimi    1.0
3    Biologji    1.0
4    Histori    1.0
5    Gjeografi    1.0
6    Njohuri për shoqërinë    1.0
7    Ekonomi, Filozofi    1.0
8    Anglisht    1.3
9    Frëngjisht    1,3
10    Italisht    1,3
11    Gjermanisht    1.3
12    Spanjisht    1,3

Programet e studimit: Gjuhë-Letërsi;
Histori-Gjeografi, Gazetari
Nr.    Lëndët me zgjedhje    Koeficienti
1    Fizike    1.0
2    Kimi    1.0
3    Biologji    1.0
4    Histori    1,3
5    Gjeografi    1,3
6    Njohuri për shoqërinë    1,3
7    Ekonomi, Filozofi    1.3
8    Anglisht    1,3
9    Frëngjisht    1.0
10    Italisht    1.0
11    Gjermanisht    1.0
12    Spanjisht    1.0

FAKULTETI I SHKENCAVE TË NATYRËS
Programet e studimit: Biologji-Kimi,
Matematikë-Fizikë
Nr.    Lëndët me zgjedhje    Koeficienti
1    Fizike    1.3
2    Kimi    1.3
3    Biologji    1.3
4    Histori    1.0
5    Gjeografi    1.0
6    Njohuri për shoqërinë    1.0
7    Ekonomi, Filozofi    1.0
8    Anglisht    1,3
9    Frëngjisht    1.0
10    Italisht    1.0
11    Gjermanisht    1.0
12    Spanjisht    1.0

Programet e studimit : Infermieri
e Pergjithshme dhe Infermieri -Mami
Nr.    Lëndët me zgjedhje    Koeficienti
1    Fizike    1.3
2    Kimi    1.3
3    Biologji    1.3
4    Histori    1.0
5    Gjeografi    1.0
6    Njohuri për shoqërinë    1.0
7    Ekonomi, Filozofi    1.0
8    Anglisht    1,3
9    Frëngjisht    1,3
10    Italisht    1,3
11    Gjermanisht    1,3
12    Spanjisht    1,3
       
FAKULTETI I SHKENCAVE TE EDUKIMIT
Programet e studimit: Edukate Qytetare,
Filozofi-Sociologji dhe Punonjës Social
Nr.    Lëndet me zgjedhje    Koeficienti
1    Fizike    1.0
2    Kimi    1.0
3    Biologji    1.0
4    Histori    1,3
5    Gjeografi    1,3
6    Njohuri për shoqërinë    1,3
7    Ekonomi, Filozofi    1,3
8    Anglisht    1.3
9    Frëngjisht    1.0
10    Italisht    1.0
11    Gjermanisht    1.0
12    Spanjisht    1.0

Program studimi: Psikologji
Nr.    Lëndët me zgjedhje    Koeficienti
1    Fizike    1.0
2    Kimi    1.0
3    Biologji    1.0
4    Histori    1,3
5    Gjeografi    1.0
6    Njohuri për shoqërinë    1,3
7    Ekonomi, Filozofi    1,3
8    Anglisht    1.3
9    Frëngjisht    1.0
10    Italisht    1.0
11    Gjermanisht    1.0
12    Spanjisht    1.0

Programet e studimit:&nb