/ /


Shpallen programet orientuese per Matematiken provimin e dyte te detyruar te matures dhe 12 lendet me zgjedhje. Gazeta publikon keto programe per tu ardhur ne ndihme maturanteve. Me ane te tyre ata do te mund te pergatiten me mire per pjeset qe do tu bien ne provim. Sipas specialisteve te MASH-it te gjitha pyetjet e testit do te jene brenda ketyre programeve. Gjate javes qe vjen programetorientuese do te shperndahen edhe ne shkolla ne menyre qe me to te njihen edhe mesuesit. Keta te fundit gjate muajit mars dhe prill do te bejne testime paraprake per te provuar ne cnivel jane maturantet. Nje pjese e mire e programeve nuk kane ndryshuar nga viti i shkuar ndersa jane bere rregullime per disa prej lendeve. Ne to jepen temat ku do te perqendrohen maturantet si dhe pesha qe ato do te zene ne provim.


Per me shume mbi artikullin e mesiperm klikoni mbi PDF