brbrQeveria shpall 62 zona te rrezikshme minerare dhe ndalon zhvillimin e aktivitetit te kerkimit ne to Keto zona shtrihen vetem ne nje pjese te hapesires nentokesore mineralmbajtese te Bulqizes Ministri i Energjise dhe Industrise paralajmeroi ndeshkime ndaj gjithe sipermarresve qe nuk respektojne rregullat e sigurise ne miniera Pasi foli per kaosin dhe shthurjen e krijuar ne dhenien e lejeve minerare sipas tij gjate qeverisjes se PD-se Damian Gjiknuri tha se jane revokuar mbi 200 leje ne te cilat u vu re se nuk respektoheshin rregullat teknike Ministri premtoi se masat e marra do te sjellin rivendosjen e ligjshmerise ne kete sektorbrbr
brbrbrbr
brbrbrbr
br