Laureta RryçiPaditë e depozituara në Gjykatën e Tiranës, zbulojnë edhe dikasteret që kanë kryer më me zell reformën politike. Sipas statistikave të Gjykatës së Tiranës, listën e kryesojnë emrat e ish-doganierëve, apo punonjësve të Tatim Taksave. Reforma ka prekur në shifra të konsiderueshme Hipotekën si dhe Agjencinë e Trajtimit të Kredive apo institucione të tjerë po kaq të rëndësishme si Ministria e Shëndetësisë, apo dikasterin që drejtohet prej tre vitesh nga ministri Koço Barka. Gazeta “Albania” në numrin e kaluar solli emrat e 106 padive të para që ishin depozituar në Gjykatën e Tiranës për rikthim në detyrë. Ndërsa në numrin e sotëm sjellë pjesën tjetër të padive që gjithsej arrinin në 407.

Reforma

Reforma politike në administratë ka mbartur me vete një kosto financiare që e paguajmë padrejtësisht secili prej nesh. Heqjet me pa të drejtë nga puna kanë detyruar dhjetëra ish-zyrtarë t’i drejtohen Drejtësisë për të rifituar të drejtën që iu jep statusi i nëpunësit civil, gjyqe këto që në të shumtën e rasteve janë fituar prej tyre. Madje, shumë prej paditësve janë dëmshpërblyer. Kështu, veprimet politike e kthejnë shtetin menjëherë në debitor dhe ai që i paguan është sërish qytetari. Sipas statistikave të Gjykatës së Tiranës, vetëm për gjashtë - mujorin e parë të këtij viti janë depozituar 407 padi me objekt rikthimin në detyrë. Të gjendur përballë vendimeve politike që marrin zakonisht drejtuesit e ministrive sapo marrin pushtetin, ish-nëpunësit i drejtohen Gjykatës duke e provuar heqjen e padrejtë nga puna. Gazeta “Albania” ka mundur të sigurojë emrat e 407 paditësve që e kanë ndërmarrë një nismë të tillë ligjore. Pjesa më e madhe prej tyre e ka përfunduar procesin civil në shkallën e parë dhe kanë nisur me tej kaluarin me gjyqësorin derisa vendimi të marrë formën e prerë. Kryesisht duke u bazuar dhe në vendimet që kanë dhënë deri më tani gjyqtarët, pjesa më e madhe e padive janë pranuar duke iu dhënë kështu të drejtë ankuesve.

Paditë

Dhjetëra padi civile me objekt marrëdhëniet në punë depozitohen çdo ditë në Gjykatën e Tiranës. Fenomeni që ka vite që ndodh, pëson ulje-ngritjet e veta. Gjatë ndërrimit të pushteteve kurba e padive pëson rekordin e saj duke kapur pikat më të larta. Reforma në administratë për arsye politike deri më tani ka gjetur si zgjidhje vetëm hapjen e një procesi civil duke kërkuar ligjërisht të drejtën që iu takon. Shpesh herë këto procese zgjasin disa seanca, pasi juristët e ministrive nuk janë dhe aq korrekt në gjyqe. Megjithatë, gjyqtarët përballë fakteve, që sjellin të dyja palët, kanë gjykuar se ankuesit kanë pasur të drejtë dhe se largimet e tyre nga detyra kanë qenë në kundërshtim me statusin e nëpunësit civil.

Pjesa e dytë e padive të depozituara në gjykatë për rikthim në detyrë(vijon nga numri i kaluar)

Darvin Leka Albanian Mobile Communications “AMC” sh.a Padi për marrëdhënie pune Pranuar

Viktor Aliu Drejtoria e Përgjithshme e Doganave Padi për marrëdhënie pune Pushuar

Bajram Krashi Ndërmarrja e Ujësjellës Kanalizimeve Tiranë Padi për marrëdhënie pune Pushuar

Ilmi Çela Ministria e Bujqësisë Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit Padi për marrëdhënie pune Pushuar

Sadije Agolli Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor Padi për marrëdhënie pune

Natasha Hodaj Ministria e Punës Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta Padi për marrëdhënie pune

Aleksandër Muçi Shoqëria Anonime Albturist T-O (Këshilli Mbikëqyrës) sh.a Padi për marrëdhënie pune Pranuar

Ylli Hysi Dega e Tatimeve Tiranë Padi për marrëdhënie pune Pushuar

Dhurata Opari Rektorati Drejtoria e Personelit Padi për marrëdhënie pune Rrëzuar

Lediana Bardhi Zyra e Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Padi për marrëdhënie pune Pranuar

Rifat Goseni Drejtoria e Përgjithshme e Hekurudhave, Drejtoria Rajonale Tiranë Padi për marrëdhënie pune Rrëzuar

Eniel Kolaneci Fondi Shqiptaro Amerikan i Ndërmarrjeve Padi për marrëdhënie pune Jashtë Gjyqësorit

Anila Dingo Dega e Tatimeve Tiranë Padi për marrëdhënie pune Kthim Aktesh

Majlinda Mosho Agjencia Telegrafike Shqiptare Padi për marrëdhënie pune Pranuar pjesërisht

Remzije Tema Shërbimi Kombëtar i Punësimit, pranë Ministrisë së Punës, Çështjeve Sociale e Shanseve të Barabarta Padi për marrëdhënie pune Pushuar

Astrit Muca Ëorld Vision Albania Padi për marrëdhënie pune Rrëzuar

Irena Belo Raiffeisen Bank sh.a Padi për marrëdhënie pune Merita Kadiu Korporata Elektroenergjitike Shqiptare KESH sh.a Padi për marrëdhënie pune

Lule Canaj Njësia Bashkiake Nr.6 Tiranë Padi për marrëdhënie pune Pranuar

Muharrem Roçi Shoqëria “Trajtimi i Studentëve Nr.3 “sh.a Padi për marrëdhënie pune Pranuar

Eriona Bakiu Instituti i Fizikës Bërthamore të Zbatuar Padi për marrëdhënie pune

Fatbardha Ismaili Ndërmarrja e Trajtimit të Studentëve Nr.3 Institut Tiranë Padi për marrëdhënie pune Pranuar pjesërisht

Hamdi Kacani Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve Padi për marrëdhënie pune Pranuar

Alma Sinanaj Shoqëria “Vip Magazine” sh.p.k Padi për marrëdhënie pune Pushuar

Elvana Shehu(Dushku) Radiotelevizioni Shqiptar Padi për marrëdhënie pune Pushuar

Bashkim Selmanllari Drejtoria e Përgjithshme e Transportit Rrugor Padi për marrëdhënie pune Pushuar

Mimoza Ismaili Drejtoria Shërbimeve Qeveritare Padi për marrëdhënie pune Pushuar

Halit Balla Instituti i Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor, Drejtoria e Burimeve Njerëzore Padi për marrëdhënie pune Pushuar

Roland Alickolli Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve Padi për marrëdhënie pune Pranuar

Gentiana Nelaj Teatri Kombëtar Padi për marrëdhënie pune Pranuar

Lumnije Alia Filiali Tiranë i Postës Shqiptare Padi për marrëdhënie pune Pranuar

Enkeleda Male Drejtoria e Përgjithshme e Doganave Padi për marrëdhënie pune

Bujana Karaiskaj Shërbimi Informativ i Shtetit (SHISH) Padi për marrëdhënie pune Rrëzuar

Flovian Musta Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave Padi për marrëdhënie pune Pranuar pjesërisht

Alban Beshiri Drejtoria e Përgjithshme e Doganave Padi për marrëdhënie pune Pushuar

Manjola Leka Drejtoria Rajonale e Inspektoratit Shtetëror të Punës Tiranë Padi për marrëdhënie pune Pranuar pjesërisht Alket Tarifa Federata Shqiptare e Shahut Padi për marrëdhënie pune Pushuar

Refat Tushe Fabrika e Këpucëve “Albaco Shoes” sh.p.k Padi për marrëdhënie pune Rrëzuar

Merita Toska(Jajaga) Bashkia Tiranë Padi për marrëdhënie pune

Aferdita Çakaj Regjimenti i Helikopterëve Padi për marrëdhënie pune Rrëzuar

Doris Qirjako Instituti i Monumenteve të Kulturës Padi për marrëdhënie pune Pushuar

Alket Ajdini Divizioni i Shpërndarjes, Drejtoria Zonale Tiranë Padi për marrëdhënie pune Pranuar pjesërisht

Arben Lloja Instituti i Mjekësisë Ligjore Padi për marrëdhënie pune Pranuar pjesërisht

Ina Luli Njësia Bashkiake Nr.10 Tiranë Padi për marrëdhënie pune Pushuar

Alfred Dauti Intersig sh.a Padi për marrëdhënie pune Pranuar

Asqeri Xhani Instituti i Mjekësisë Ligjore Padi për marrëdhënie pune Pranuar pjesërisht

Juljana Mezini(Ristani) ALSAT sh.a Padi për marrëdhënie pune Pushuar

Klodjana Kolomishi Shoqëria tregtare “Albania Consortium” sh.a Padi për marrëdhënie pune Rrëzuar

Valentina Turhani Akademia e Edukimit Fizik dhe Sporteve, Qendra Kërkimore Shkencore e Sportit Padi për marrëdhënie pune Pranuar pjesërisht

Hekuran Shehi Garda e Republikës Padi për marrëdhënie pune Pushuar

Enkeleda Malaj Radiotelevizioni Shqiptar Padi për marrëdhënie pune Pranuar pjesërisht

Arta Asllani Qendra Ekonomike e Edukimit dhe Zhvillimit të Fëmijëve, Bashkia Tiranë Padi për marrëdhënie pune Pranuar pjesërisht

Anesti Angjeli Drejtoria e Shërbimit të Trupit Diplomatik Padi për marrëdhënie pune Pranuar pjesërisht

Emin Kuca Dega e Tatimeve Tiranë Padi për marrëdhënie pune Pranuar pjesërisht

Petro Done Ministria e Punëve Publike Transportit dhe Telekomunikacionit-Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor Padi për marrëdhënie pune

Vait Ramazani Agjencia e Trajtimit të Kredive Padi për marrëdhënie pune Rrëzuar

Anila Anastasi(Kariqi Radiotelevizioni Shqiptar, Drejtoria e Radio Tiranës Padi për marrëdhënie pune Pranuar pjesërisht

Plarent Karagjozi Banka Ndërkombëtare Tregtare Padi për marrëdhënie pune Pranuar

Andon Hila Shoqëria “Transalbania” sh.p.k Padi për marrëdhënie pune Pushuar

Ermira Kurti Instituti i Mjekësisë Ligjore Padi për marrëdhënie pune Pranuar

Luan Ahmeti Pro Credit Bank sh.a Padi për marrëdhënie pune Rrëzuar

Plarent Ndreca Drejtoria e Përgjithshme e Korporatës Elektroenergjitike Shqiptare sh. Padi për marrëdhënie pune Pushuar

Skënder Rrogozhina Agjencia Nacionale e Transportit Ajror (ANSA) Padi për marrëdhënie pune Pranuar pjesërisht

Agron Lama INTERSIG sh.a Padi për marrëdhënie pune Pushuar

Xhaferr Ago Ndërmarrja e Trajtimit të Studentëve Nr.1 sh.a Tiranë Padi për marrëdhënie pune Pranuar

Miranda Çerepi Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave Padi për marrëdhënie pune

Vladimir Braka Drejtoria e Përgjithshme e Doganave Padi për marrëdhënie pune Pranuar

Gazmend Agai Radiotelevizioni Shqiptar, Radio Tirana Padi për marrëdhënie pune Bujar Krasniqi

Shpëtim Kullaj Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve Padi për marrëdhënie pune Pranuar

Adriana Mandia Posta Shqiptare sh.a , filiali Tiranë, Pranë Postës Qendrore Padi për marrëdhënie pune Pushuar

Sulejman Elezi Drejtoria e Shërbimit të Kontrollit të Energjisë Elektrike Padi për marrëdhënie pune Pranuar pjesërisht Elsa Xhai Radiotelevizioni Shqiptar, Radio Tirana Padi për marrëdhënie pune Pranuar

Gerti Fero Drejtoria e Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza” Padi për marrëdhënie pune Pranuar

Gramoz Ylli Instituti i Mjekësisë Ligjore Padi për marrëdhënie pune

Fatbardha Bejleri Shoqëria “Albanian Mobile Communications” sh.a Padi për marrëdhënie pune

Ervehe Qirjako Sh.a “NAPO” Padi për marrëdhënie pune Rrëzuar

Ardian Dema Ministria e Punës , Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta, Drejtoria Rajonale e Inspektoratit Shtetëror të Punës Padi për marrëdhënie pune Pushuar

Albert Bitraj Inspektorati Ndërtimor Urbanistik Kombëtar Padi për marrëdhënie pune Pushuar

Kasem Beqiri Drejtoria e Përgjithshme e Doganave Padi për marrëdhënie pune

Merita Qato Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Padi për marrëdhënie pune Pranuar

Eralba Zenelaj Instituti i Trajnimit të Administratës Publike ITAP Padi për marrëdhënie pune Pranuar pjesërisht

Tatiana Kongoli Banka e Shqipërisë Padi për marrëdhënie pune Pranuar pjesërisht

Gerti Shijaku Universiteti Privat UFO Padi për marrëdhënie pune Pranuar pjesërisht

Nexhat Maliqi Korporata Elektroenergjitike Shqiptare, Drejtoria e Përgjithshme Padi për marrëdhënie pune

Fatbardha Hoxhalli Ministria e Arsimit dhe Shkencës Padi për marrëdhënie pune

Andeta Radi Radiotelevizioni Shqiptar, Radio Tirana Padi për marrëdhënie pune Pranuar pjesërisht

Ferdinand Samarxhi Radiotelevizioni Shqiptar, Televizioni Shqiptar Padi për marrëdhënie pune

Helena Dimashi Shoqëria British American Tobacco Albania (BATA) Padi për marrëdhënie pune

Anesti Vako Instituti i Mjekësisë Ligjore Padi për marrëdhënie pune Elbana Lluri Pranuar pjeserisht 4692 23.05.2008

Hueyda El Saied Televizioni Kombëtar Arbëria Padi për marrëdhënie pune Pushuar

Zhaneta Dine Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave të Shtetit Padi për marrëdhënie pune Pranuar pjesërisht

Denata Llane Agjencia Telegrafike Shqiptare Padi për marrëdhënie pune Pushuar

Elona Totozani Byroja Shqiptare e Sigurimeve “BSHS” Tiranë Padi për marrëdhënie pune Pranuar

Agim Alimadhi Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore, Bashkia Tiranë Padi për marrëdhënie pune

Halit Balla Drejtoria e Burimeve Njerëzore Padi për marrëdhënie pune Pranuar pjesërisht

Ilirjan Alliu Agjencia Telegrafike Shqiptare Padi për marrëdhënie pune Pranuar pjesërisht

Doris Qirjako Instituti i Monumenteve të Kulturës Padi për marrëdhënie pune Pranuar

Shpresa Salaj Korporata Energjetike sh.a (KESH) Padi për marrëdhënie pune Pranuar

Paulin Paplekaj Drejtoria e Shërbimeve Qeveritare Padi për marrëdhënie pune

Fadil Hitoaliaj Drejtoria e Përgjithshme e Doganave Padi për marrëdhënie pune

Gerald Xhelilaj Kontrolli i Lartë i Shtetit Padi për marrëdhënie pune

Alban Karabashi Drejtoria e Shkollës Kombëtare Artistike “Jordan Misja” Padi për marrëdhënie pune

Majlinda Laze Drejtoria e Përgjithshme e Agjencisë së Trajtimit të Kredive Padi për marrëdhënie pune Pranuar pjesërisht 5232 Mimoza Haxhiaj Radio Televizioni Shqiptar Padi për marrëdhënie pune

Astrit Banushaj Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve Padi për marrëdhënie pune Ilir Çeliku Pranuar

Mihallaq Rexho Agjencia Telegrafike Shqiptare Padi për marrëdhënie pune Rrëzuar

Viktor Aliu Drejtoria e Përgjithshme e Doganave Padi për marrëdhënie pune Pranuar

Xhemali Hasalami Bashkia Kamëz, Ndërmarrja e Ujësjellës Kanalizimeve Padi për marrëdhënie pune

Genti Elmazaj Drejtoria e Përgjithshme e Doganave Padi për marrëdhënie pune Pranuar

Luan Gjolla Drejtoria e Përgjithshme e Hekurudhave sh.a Padi për marrëdhënie pune

Agron Gjedia Kryetari i Komunës Bërzhitë Padi për marrëdhënie pune Rrëzuar

Gjergj Paloka Drejtoria e Shtëpisë Qendrore të Ushtrisë Padi për marrëdhënie pune Pranuar pjesërisht

Zurian Alushi Instituti i Trajnimit të Administratës Publike ITAP Padi për marrëdhënie pune Pranuar

Hasan Dusha Ministria e Punës Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta Padi për marrëdhënie pune Pranuar pjesërisht Suzana Likaj Instituti i Mjekësisë Ligjore Padi për marrëdhënie pune Pranuar

Ferdinant Kurti Dega e Tatimeve Tiranë Padi për marrëdhënie pune Pranuar

Manfred Shehu Drejtoria e Përgjithshme e Doganave Padi për marrëdhënie pune Pranuar

Burbuqe Bara Bashkia Kamëz Padi për marrëdhënie pune Pranuar pjesërisht

Dhimiter Toci Agjencia e Trajtimit të Kredive Padi për marrëdhënie pune Pranuar

Engjellush Musai Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve Padi për marrëdhënie pune Pranuar

Dolores Lame(Ruka) Shërbimi Gjeologjik Shqiptar, Drejtoria e Përgjithshme Padi për marrëdhënie pune

Dafina Kulla Komanda e Forcës së bashkuar Padi për marrëdhënie pune

Bajram Krashi Ndërmarrja Ujësjellës Kanalizimeve Tiranë Padi për marrëdhënie pune Pranuar pjesërisht

Bledar Panariti Drejtoria e Përgjithshme e Doganave Padi për marrëdhënie pune Pranuar

Stela Shabani Komanda e Doktrinës së Stërvitjes Padi për marrëdhënie pune

Agron Lama Shoqëria e Sigurimeve Intersig sh.a Padi për marrëdhënie pune Rrëzuar

Arben Oshafi Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Padi për marrëdhënie pune

Gert Zhonga Shoqëria “Galaxy Motors Palace” sh.p.k Padi për marrëdhënie pune

Vera Spahiu Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë Padi për marrëdhënie pune

Halit Lleshi Instituti i Sigurimeve Shoqërore Padi për marrëdhënie pune Pranuar

Shpend Shyti Drejtoria e Përgjithshme e Doganave Padi për marrëdhënie pune Pranuar pjesërisht

Ilir Bajraktari Shoqëria “Galaxy Motors Palace” sh.p.k Padi për marrëdhënie pune Pushuar

Antonios Gavriil Shoqëria “Galaxy Motors Palace” sh.p.k Padi për marrëdhënie pune Pushuar

Mustafa Muja Komuna Bërzhitë Padi për marrëdhënie pune Pranuar pjesërisht

Avni Bebja Albkrom sh.a Padi për marrëdhënie pune

Bashkim Maçi Tirana Butan Gaz sh.a Padi për marrëdhënie pune Pushuar

Dhimitraq Peshtani Drejtoria Arsimore Rajonale e Qarkut Tiranë Padi për marrëdhënie pune

Genci Qarri Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve Padi për marrëdhënie pune Pranuar pjesërisht

Xhevdet Suli Operatori i Sistemit të Shpërndarjes/Drejtoria Zonale Tiranë Padi për marrëdhënie pune Pranuar

Bako Xhaferaj Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve Padi për marrëdhënie pune Pushuar

Lindita Xhakaj Federata Shqiptare e Basketbollit Padi për marrëdhënie pune Pranuar pjesërisht

Eliona Balilaj Komanda e Doktrinës së Stërvitjes Padi për marrëdhënie pune

Agron Pançi Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve Padi për marrëdhënie pune

Ylli Hysi Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Dega e Tatimeve Tiranë Padi për marrëdhënie pune Pranuar

Leora Çika “Avon Cosmetics Albania” sh.a Padi për marrëdhënie pune

Adrian Kushta Agjencia Kombëtare e Turizmit Padi për marrëdhënie pune

Tahir Muho Agjencia e Trajtimit të Kredive Padi për marrëdhënie pune

Luan Qyryfyqe Drejtoria e Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza” Padi për marrëdhënie pune Pushuar

Anila Çeçe Qendra Kombëtare e Kontrollit të Barnave Padi për marrëdhënie pune

Gentian Karruli Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve Padi për marrëdhënie pune

Jusuf Haka Shoqëria “Tirana Aeroport Partners” Padi për marrëdhënie pune Kthim Aktesh

Agron Xhaja Shoqëria “Galaxy Motors Palace” sh.p.k Padi për marrëdhënie pune Pushuar

Laureta Roshi Radiotelevizioni Shqiptar Padi për marrëdhënie pune

Bajram Zyberi Drejtoria Rajonale e Arsimit Padi për marrëdhënie pune Pranuar pjesërisht

Irini Feshti Drejtoria Arsimore Rajonale e Qarkut Tiranë Padi për marrëdhënie pune Pushuar

Rita Lelaj Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve Padi për marrëdhënie pune Pranuar

Majlinda Alimehmeti Këshilli Kombëtar i Radios dhe Televizionit Padi për marrëdhënie pune Pranuar pjesërisht

Agron Xhaja Shoqëria “Galaxy Motors Palace” sh.p.k Padi për marrëdhënie pune

Behar Korumi Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve Padi për marrëdhënie pune Pushuar

Sofie Gaxho Qendra Ekonomike e Edukimit dhe Zhvillimit të fëmijëve, Bashkia Tiranë Padi për marrëdhënie pune Pranuar pjesërisht

Elsa Pelteku Korporata Elektroenergjitike Shqiptare 9KESH) , Operatori i Sistem Shpërndarje (OSSH) Padi për marrëdhënie pune

Areta Çuko Agjencia e Trajtimit të Kredive Padi për marrëdhënie pune Pranuar pjesërisht

Edlira Guri Shoqëria “Galaxy Motors Palace” sh.p.k Padi për marrëdhënie pune Pushuar

Ali Aliaj Drejtoria e Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza” Padi për marrëdhënie pune Pushuar

Bardhi Sejdarasi Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë së Tiranës Padi për marrëdhënie pune

Afërdita Hysa Shoqëria Anonime Spektër Padi për marrëdhënie pune Pranuar pjesërisht

Marjana Hoxha Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Padi për marrëdhënie pune Rrëzuar

Pasha Kupi Drejtoria e Përgjithshme e Policisë Padi për marrëdhënie pune Pushuar

Mentor Islamaj Rektorati pranë Universitetit të Tiranës Padi për marrëdhënie pune

Raime Agaj Ndërmarrja e Trajtimit të Studentëve Nr.1 sh.a Padi për marrëdhënie pune

Edmond Kushi Shërbimi Social Shtetëror Padi për marrëdhënie pune Pranuar

Adrian Hasa Drejtoria Rajonale e Inspektoratit Shtetëror të Punës Padi për marrëdhënie pune Pushuar

Shpresa Islami Radiotelevizioni Shqiptar Padi për marrëdhënie pune

Mirlen Bujari Kuvendi i Republikës së Shqipërisë Padi për marrëdhënie pune Pushuar

Astrit Zenelaj Shoqëria e Sigurimeve INSIG sh.a Padi për marrëdhënie pune

Frida Kusi Shërbimi Social Shtetëror Padi për marrëdhënie pune Pranuar

Erion Mihali Raiffaisen Bank Padi për marrëdhënie pune Pranuar Pal Marku Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve Padi për marrëdhënie pune

Enkeleida MerkuriMyftaraj Pro Credit Bank sh.a Tiranë Padi për marrëdhënie pune Pranuar pjesërisht

Greta Xhufka Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave Padi për marrëdhënie pune

Elisabeta Subashi Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tirane Padi për marrëdhënie pune Pushuar

Gerti Lalaj Drejtoria Rajonale e Shërbimit të Trupit Diplomatik Padi për marrëdhënie pune

Bujar Hankollari Drejtoria e Përgjithshme e Doganave Padi për marrëdhënie pune

Denada Dibra(Seferi) Ministria e Punës Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta, Shërbimi Social Shtetëror Padi për marrëdhënie pune Pranuar

Ferik Hasani Drejtoria e Përgjithshme e Doganave Padi për marrëdhënie pune

Ariana Loshi Drejtoria e Qendrës së Studimeve Albanologjike Padi për marrëdhënie pune Kthim Aktesh

Qamil Daci Shoqëria e Sigurimeve INSIG sh.a Padi për marrëdhënie pune Pushuar 4782 26.05.2008

7049 Fiqirete Licaj Agjencia e Trajtimit të Kredive (Drejtoria e Përgjithshme) Padi për marrëdhënie pune

Gëzim Shakaj Drejtoria e Shpërndarjes Elektrike Tirane Padi për marrëdhënie pune

Ymer Duka Drejtoria e Policisë së Ndërtimit Tiranë Padi për marrëdhënie pune Pushuar

Shyqyri Meka Kuvendi i Shqipërisë Padi për marrëdhënie pune

Lindita Vrioni Shkolla e Lartë Jopublike “Luarasi” Padi për marrëdhënie pune

Bako Xhaferaj Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve Padi për marrëdhënie pune

Ajet Veleshnja Ministria e Shëndetësisë Padi për marrëdhënie pune Pranuar pjesërisht

Luljeta Doko Teatri Kombëtar Padi për marrëdhënie pune Pranuar pjesërisht

Eugen Lamani Italkrom Albania sh.p.k Padi për marrëdhënie pune

Mirlen Bujari Kuvendi i Republikës së Shqipërisë Padi për marrëdhënie pune Pushuar

Lutfi Gjika Banka e Shqipërisë Padi për marrëdhënie pune Pranuar pjesërisht

Elvana Shehu(Dushku) Radiotelevizioni Shqiptar Padi për marrëdhënie pune Pranuar

Noreta Kalcuni Ministria e Drejtësisë Padi për marrëdhënie pune

Skerdilajd Anagnosti Njësia e Menaxhimit të “Projektit të Ndërtimit të Portit të Peshkimit Durrës”, pranë Ministrisë së Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave Padi për marrëdhënie pune

Sherif Haka Ministria e Punëve të Jashtme Padi për marrëdhënie pune

Bardhok Nikolli BECHTEL-ENKA JOINT VENTURE ALBANIA Padi për marrëdhënie pune Pranuar pjesërisht

Kastriot Shurdhaj Agjencia Rajonale e Trafikut Ajror (ANTA) Padi për marrëdhënie pune

Kliton Ktona Njësia e Menaxhimit të “Projektit të Ndërtimit të Portit të Peshkimit Durrës”, pranë Ministrisë së Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave Padi për marrëdhënie pune

Petrit Duka Instituti i Mjekësisë Ligjore Padi për marrëdhënie pune

Tefik Bogdani Drejtoria e Përgjithshme e Doganave Padi për marrëdhënie pune

Marinela Ndria Drejtoria Rajonale e Monumenteve të Kulturës Padi për marrëdhënie pune

Andia Meksi Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve Padi për marrëdhënie pune Pranuar

Gazmir Xhixha Shoqëria tregtare “Albania Interlines” sh.p.k Padi për marrëdhënie pune

Kledia Mullaj Banka Popullore Padi për marrëdhënie pune Vladimir Hazizaj Shërbimi Gjeologjik Shqiptar Padi për marrëdhënie pune Pranuar

Manjola Canko(Subashi) Drejtoria Zonale Nr.2 Tiranë Padi për marrëdhënie pune

Arjan Naco Drejtoria e Përgjithshme e Doganave Padi për marrëdhënie pune

Muhamet Cura Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve Padi për marrëdhënie pune

Kujtim Baholli Drejtoria e Shoqërisë “Tipografia Ushtarake” sh.a Padi për marrëdhënie pune

Artjol Saliasi Drejtoria e Pergjithshme e Doganave Padi për marrëdhënie pune

Anila Reçi Shoqëria “Albanian Consortium” sh.a Padi për marrëdhënie pune

Jorgo Bulo Qendra e Studimeve Albanologjike Padi për marrëdhënie pune

Alma Sinanaj Shoqëria “Vip Magazine” sh.p.k Padi për marrëdhënie pune

Agron Gjedia Komuna Bërzhitë Padi për marrëdhënie pune Pushuar

Dashurie Zeneli(Shatraj) Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Padi për marrëdhënie pune

Arjan Hoxha Ministria e Mbrojtjes Padi për marrëdhënie pune

Fitim Sukaj Ministria e Mbrojtjes (Batalioni i Policisë Ushtarake nr.4002 ) Padi për marrëdhënie pune

Majlinda Braçe Qendra Kërkimore Shkencore e Sportit Tiranë Padi për marrëdhënie pune

Gegë Tusha Drejtoria e Shërbimit të Trupit Diplomatik Padi për marrëdhënie pune

Flamur Lajthia Drejtoria e Pergjithshme e Doganave Padi për marrëdhënie pune Inkopetenca

Pasha Kupi Drejtoria e Pergjithshme e Policisë Padi për marrëdhënie pune

Eliana Bakiri Ministria e Arsimit Padi për marrëdhënie pune

Arjan Mengshi Shtëpia e Fëmijës “Zyber Hallulli” Padi për marrëdhënie pune

Petraq Kumaraku Garda e Republikës Shqipërisë Padi për marrëdhënie pune

Rajmond Kallari Agjencia e Trajtimit të Kredive (Drejtoria e Përgjithshme) Padi për marrëdhënie pune

Oriana Hanxhari Agjencia Kombëtare e Turizmit Padi për marrëdhënie pune

Asije Horeshka Operatori i Sistemit të Shpërndarjes Drejtoria Zonale Tiranë Padi për marrëdhënie pune

Remzije Tema Shërbimi Kombëtar i Punësimit pranë Ministrisë së Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta Padi për marrëdhënie pune

Frederik Seiti Drejtoria e Pergjithshme e Doganave Padi për marrëdhënie pune

Irini Feshti Drejtoria Arsimore Rajonale e Qarkut Tiranë Padi për marrëdhënie pune

Agim Alimani Drejtoria e Pergjithshme e Doganave Padi për marrëdhënie pune

Aleks Shehu Drejtoria Zonale Tiranë (K.E.SH) Padi për marrëdhënie pune

Anida Fishka(Morina) Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional nr.4, Tiranë Padi për marrëdhënie pune

Andon Hila Shoqëria “Transalbania” sh.p.k Padi për marrëdhënie pune

Razie Selimi Regency Casino Tirana sh.a Padi për marrëdhënie pune

Vladimir Haxhiraj Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Padi për marrëdhënie pune

Gjon Bardhi Drejtoria e Përgjithshme e Doganave Padi për marrëdhënie pune

Juljana Mezini(Ristani) ALSAT sh.a Padi për marrëdhënie pune

Anxhela Kobuzi Drejtoria e Pergjithshme e Doganave Padi për marrëdhënie pune

Sokrat Habilaj Instituti i Sigurimeve Shoqërore (Drejtoria e Pergjithshme ) Padi për marrëdhënie pune

Darling Fama Drejtoria e Pergjithshme e Doganave Padi për marrëdhënie pune

Neritan Hysa Drejtoria e Pergjithshme e Doganave Padi për marrëdhënie pune

Fatbardha Zhabjaku Qendra Spitalore Nënë Tereza Padi për marrëdhënie pune

Florina Mehmeti Trajtimi i Studentëve Nr.1 Padi për marrëdhënie pune

Muhamet Hoxha SIRIUS sh.a Padi për marrëdhënie pune

Marjana Tola Drejtoria Rajonale e Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor Tiranë Padi për marrëdhënie pune

Ilmi Cenaj Kryqi i Kuq Shqiptar Padi për marrëdhënie pune

Bedri Picari Drejtoria Hekurudhore Rajonale Tiranë Padi për marrëdhënie pune

Ali Aliaj Drejtoria e Qendrës Spitalore Universitare Nënë Tereza Padi për marrëdhënie pune

Liljana Çela Shoqëria e Sigurimeve “INSIG” sh.a Padi për marrëdhënie pune

Agim Pisli Drejtoria e Pergjithshme e Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza” Padi për marrëdhënie pune 9694 Edgar Alicka Albtelekom sh.a Padi për marrëdhënie pune 9712 Liljana Tola Qendra Ekonomike e Edukimit dhe Zhvillimit të Fëmijëve Padi për marrëdhënie pune

Anila Dingo Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve Padi për marrëdhënie pune

Mynever Baholli Drejtoria e Pergjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor Padi për marrëdhënie pune

Ervin Xholi ProCredit Bank sh.a Padi për marrëdhënie pune

Shirli Balena Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Tiranë Padi për marrëdhënie pune

Bashkim Maci Tirana Butan Gaz sh.a Padi për marrëdhënie pune

Mark Perkola Bashkia e Tiranes Padi për marrëdhënie pune

Adrian Islami Euroteorema Group sh.p.k Padi për marrëdhënie pune

Pal Akulli Komanda e Gardës së Republikës Padi për marrëdhënie pune

Mimoza Balla SOS-Fshati i Fëmijëve Padi për marrëdhënie pune

Julian Llangozi Qendra Spitalore Universitare Tiranë “Nënë Tereza” Padi për marrëdhënie pune

Ardian Kolziu Inspektorati Ndërtimor Urbanistik Kombëtare Padi për marrëdhënie pune

Xhelal Kasaj Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave pranë Ministrisë së Drejtësisë Padi për marrëdhënie pune

25 Korrik 2008