Për shkak të kushteve të këqija të motit dhe temperaturave të ulëta janë pezulluar përkohësisht trenat me numër 541/540 të linjës Shkup-Manastir-Shkup dhe 660/663 të linjës Shkup ­Kërçovë-Shkup.
Siç njofton HM Transport SHA Shkup, të dy trenat nuk do të qarkullojnë derisa të krijohen kushtet për vendosjen e tyre në komunikacionin e rregullt hekurudhor.

 

AdPlatformZone = {id: "549fcab82",format: "410x0"};