Ministria e Puneve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit kerkon heqjen e licencave per dy firma te ndertimit per shkak te shkeljes se afateve te percaktuara per ndertimin e Unazes se Kavajes si dhe punimeve te papranueshme. Sipas zedheneses se kesaj ministrie do te dergohen per penalizimin te gjitha subjektet qe nuk do te permbushin detyrimet kontraktuale.