Tiranë, 18 gusht, NOA Ministria e Mjedisit
ka gjobitur 99 bashki dhe komuna në të gjithë vendin për kalimin e normës së
ndotjes.

Drejtori i Kontrollit të Mjedisit, Alfred
Deshati deklaroi sot gjatë një konference për mediat se masat janë marrë edhe për
subjekte private të cilat nuk kanë repsketuar ligjin.

Në listë, ndër të tjerat
bëjnë pejsë, bashki të mëdha si ajo e Durrësit, Gjirokastrës, Elbasan Lezhë,
etj. Gjobat e vendosura nga Ministria e Mjedisit
variojnë nga 1 milionë lekë deri në 50 mijë lekë.

Sipas Drejtorit të Kontrollit të Mjedisit
gjobat janë vendosur për ndotjet nga mbetjet urbane, nga mbetjet spitalore, ndotjen akustike dhe ndotje të tjera në zonat bregdetare dhe
turistike.Sipas Ministrisë së Mjedisit janë gjithsej 19
bashki të gjobitura në gjithë vendin, 17 komuna dhe 63 subjekte private.Vlera totale e gjobave arrin në shifrën e 53.580.000 lekë të reja.

1. Bashkia Durrës, 1 000 000 lekë, për ndotje
të vijes bregdetare në zonën e plazhit në Gjirin e Durresit.2. Komuna Ishëm, Durrës, 1 000 000 lekë, për
ndotje të vijes bregdetare në zonën e plazhit në Gjirin e Lalezit.3. Bashkia Durrës, Ndërrmarrja Komunale e
Pastrimit të Plazhit 1 000 000 lekë, për ndotje të vijes bregdetare në zonën e
plazhit në Gjirin e Durrësit.4. Bashkia Krujë, 500 000 lekë, për ndotje nga
mbetjet urbane në territorin në juridiksion të saj.5. Bashkia Fushë- Krujë, 500 000 lekë, për
ndotje nga mbetjet urbane në territorin në juridiksion të saj.6. Komuna Cudhi, Durrës, 500 000 lekë, për
ndotje nga mbetjet urbane në territorin në juridiksion të saj.7. Komuna Velipojë, Shkodër, 500 000 lekë, për
ndotje nga mbetjet urbane në territorin në juridiksion të saj.8. Bashkia Gjirokastër, Ndërmarrja Komunale e
Pastrimi-Gjelbërimit 1 000 000 lekë, për
ndotje nga mbetjet urbane në territorin në juridiksion të saj.9. Komuna Hudenisht, Pogradec, 500 000 lekë, për
ndotje nga mbetjet urbane dhe mbetjet e tjera të ngurta në territorin në
juridiksion të saj, në bregun e Liqenit të Pogradecit.10. Komuna Ndërmenas, Fier, 1000 000 leke, për
ndotje nga mbetjet urbane dhe mbetjet e tjera të ngurta në territorin në
juridiksion të saj.11. Kompania Albpetrol, Fier, 1000 000 lekë, për ndotje nga derdhjet
e mbetjeve të naftës.12. Kompania Albpetrol, Kuçovë, 500 000 lekë, për ndotje nga derdhjet
e mbetjeve të naftës.13. Bashkia Burrel, 500 000 lekë, për shkeljen
e ligjit për administrimin mjedisor të mbetjeve të ngurta.14. Komuna Maqellare, Dibër, 500 000 lekë, për
shkeljen e ligjit për administrimin mjedisor të mbetjeve të ngurta.15. Komuna Shupenze, Dibër, 500 000 lekë, për shkeljen
e ligjit për administrimin mjedisor të mbetjeve të ngurta.16. Anija Angel, Durrës, 300 000 lekë, për shkeljen e ligjit për
mbrojtjen e mjedisit detar nga ndotja dhe dëmtimi.17. Sadi Koshenaj, Vlorë, 500 000 leke, për
shkeljen e ligjit për mbrojtjen e mjedisit detar nga ndotja dhe dëmtimi, hedhje
inertesh në det.18. Qani Hyskaj, Vlorë, 500 000 lekë, për shkeljen e ligjit për
mbrojtjen e mjedisit detar nga ndotja dhe dëmtimi, hedhje inertesh në det.19. Mazë Gjonzeneli, Vlorë, 500 000 lekë, për shkeljen e ligjit për
mbrojtjen e mjedisit detar nga ndotja dhe dëmtimi, hedhje inertesh në det.20. Artan Arizaj, Vlorë, 500 000 lekë, për shkeljen e ligjit për
mbrojtjen e mjedisit detar nga ndotja dhe dëmtimi, hedhje inertesh në det.21. Selman Kodra, Shkodër, 500 000 lekë, për
mbeturina ndërtimore të pazhvendosura.22. Kujtim Proseku, Shkodër, 500 000 lekë, për
mbeturina ndërtimore të pazhvendosura.23. Bashkia Elbasan, 1 000 000 lekë, për
ndotje nga mbetjet urbane në territorin në juridiksion të saj.24. Korsel
Sh.p.k, Korçë, 500 000 lekë, për shkeljen e ligjit për administrimin e
mbetjeve .25. Rozafa-94 Sh.p.k, Shkodër, 500 000 lekë, për shkeljen
e ligjit për administrimin e mbetjeve.26. Gëzim Thartori, Firma e Pastrimit të
Mbetjeve Urbane Golem, Kavajë, 1 000 000 lekë,
për shkeljen e ligjit për administrimin e mbetjeve.27. Muhamed Muça, Firma e Pastrimit të
Mbetjeve Urbane Kryevidh, Kavajë, 500 000 lekë,
për shkeljen e ligjit për administrimin e mbetjeve.28. Komuna Shëngjin, Lezhe, 500 000 lekë, për
shkeljen e ligjit për administrimin e mbetjeve dhe për ndotje nga mbetjet
urbane në territorin në juridiksion të saj.29. Komuna Shënkoll, Lezhë, 500 000 lekë, për shkeljen e ligjit për administrimin e
mbetjeve dhe për ndotje nga mbetjet urbane në territorin në juridiksion të saj.30. Komuna Zejmen, Lezhë, 500 000 lekë, për shkeljen e ligjit për administrimin e
mbetjeve dhe për ndotje nga mbetjet urbane në territorin në juridiksion të saj.31. Komuna Balldre, Lezhë, 500 000 lekë, për
shkeljen e ligjit për administrimin e mbetjeve dhe për ndotje nga mbetjet
urbane në territorin në juridiksion të saj.32. Komuna Milot, Lezhe, 500 000 leke, për shkeljen e ligjit për administrimin e
mbetjeve dhe për ndotje nga mbetjet urbane në territorin ne juridiksion te saj.33. Bashkia Lezhe, 500 000 lekë, për shkeljen e ligjit për administrimin e
mbetjeve dhe për ndotje nga mbetjet urbane në territorin në juridiksion të saj.34. Bashkia Laç, , 500 000 leke, për shkeljen
e ligjit për administrimin e mbetjeve dhe për ndotje nga mbetjet urbane në
territorin në juridiksion të saj.35. Bashkia Lushnjë, 1 000 000 lekë, për shkeljen e ligjit për administrimin e
mbetjeve dhe për ndotje nga mbetjet urbane në territorin në juridiksion të saj.36. Sbjekti Nato, Durrës, sh.p.k, 1 000 000
lekë, për shkeljen e ligjit për mbrojtjen e mjedisit detar nga ndotja dhe dëmtimi,
hedhje inertesh në det.37. Anija Renvi-IV, Durres, sh.p.k, 500 000 leke, per shkeljen e ligjit
per mbrojtjen e mjedisit detar nga ndotja dhe demtimi, hedhje ujra te ndotura
me vajra dhe lubrifikante ne det.38. Komuna Rrashbul, Durres 1 000 000 leke,
per shkeljen e ligjit per administrimin e mbetjeve dhe per ndotje nga mbetjet
urbane ne territorin ne juridiksion te saj.39. Komuna Xhafzotaj, Durres 1 000 000 leke,
per shkeljen e ligjit per administrimin e mbetjeve dhe per ndotje nga mbetjet
urbane ne territorin ne juridiksion te saj.40. Komuna Bubq, Durres 1 000 000 leke, per shkeljen e ligjit per administrimin e
mbetjeve dhe per ndotje nga mbetjet urbane ne territorin ne juridiksion te saj.41. Bashkia
Shkoder 500 000 leke, per shkeljen e ligjit per administrimin e mbetjeve
dhe per ndotje nga mbetjet urbane ne territorin ne juridiksion te saj.42. Komuna Rrethina Shkoder 500 000 leke, per shkeljen e ligjit per
administrimin e mbetjeve dhe per ndotje nga mbetjet urbane ne territorin ne
juridiksion te saj.43. Bashkia Puke 500 000 leke, per shkeljen e
ligjit per administrimin e mbetjeve dhe per ndotje nga mb