e Enjte 18 Shtator 20140617 amp classwp-caption-text Tunelli i KrrabesbrbrQeveria shqiptare do te ndryshoje marreveshjen e financimit me Banken Islamike per Zhvillim qe eshte edhe financuesja kryesore per autostraden Tirane-Elbasan Vendimi u miratua ne mbledhjen e djeshme te Ekzekutivit duke percaktuar edhe ndryshimet perkatese Shuma fillestare qe Banka Islamike dha si kredi eshte ne masen 2227 milione dollare dhe pjesemarres ne projektin qe parashikohej te arrinte ne vleren 407 milione kishte edhe financues te tjere Ulja e dukshme e kostos reduktoi edhe kontributin qe parashikohej te jepej nga Fondi i Abu Dhabit si dhe nga qeveria e kreditoret e tjere brMarreveshja brPas tenderimit rezultoi ne tri lotet te kurseheshin para pasi ofertat fituese ne total shkuan 3011 milione dollare dukshem me ulet sesa parashikimi fillestar Kjo situate e ben te nevojshme edhe ndryshimin e marreveshjes fillestare te nenshkruar me Banken Islamike per autostraden Tirane-Elbasan 8220Ne keto kushte nevojitet amendimi i Marreveshjes Istisna8217a dhe Marreveshjes se agjencise 8216Istisna8217a me qellim perditesimin e planit financiar te parashikuar ne shtojcen II te Marreveshjeve te lidhura me IDB Dokumenti ndryshues bashkengjitur ketij projektvendimi ku jane reflektuar gjithe sa sqarohet me siper eshte rene dakord me Banken Islamike per Zhvillim dhe para se te nenshkruhet nga ministri i Financave nevojitet miratimi i tij ne parim nga Keshilli i Ministrave8221 thuhet ne relacionin e miratuar dje ne qeveri brRruga brAutostrada Tirane-Elbasan ka te perfunduar plotesisht vetem lotin 2 qe perfshin tunelin nderkohe qe mbeten ende te paperfunduar loti i pare nga rrethrrotullimi i TEG ne hyrje te tunelit si dhe nga dalja e tunelit ne Elbasan Kompania 8220Aktor8221 dhe 8220Copri8221 qe po punojne ne kete projekt nuk kane arritur te respektojne afatet nderkohe qe ka pasur edhe probleme me kompanite e nenkontraktuara per shkak te vonesave ne pagesa Ministri i Transporteve Edmond Hxhinasto vetem pak kohe me pare deklaroi se jane vene ne dispozicion fondet qe me heret ishin bere arsye per bllokimin

br


tweet