(E plotësuar) - Seanca ka filluar në sallën alternative, ku janë shumica e deputetëve të pozitës.

Pika më e rëndësishme në rend të ditës është miratimi për herë të dytë i buxhetit të Kosovës për vitin 2016.

Seanca do të mbahet në sallën rezervë

Deputetët e pozitës kanë filluar të shkojnë në sallën alternative, ku pritet të vazhdojë seanca e Kuvendit.

Pika më e rëndësishme në rend të ditës është miratimi për herë të dytë i buxhetit të Kosovës për vitin 2016.

Deputetët tjerë të opozitës vazhdojnë të qëndrojnë në sallën plenare. /KP/