Transmetuar me 26112016 - 1125Tirane 26 nentor 2016 NOAal - Presidenti i Republikes Bujar Nishani u eshte drejtuar me nje leter deputeteve te Kuvendit te Shqiperise per buxhetin e vitit 2017br
br
Sipas Nishanit edhe kete vit buxheti i planifikuar nuk reflekton shqetesimet serioze te ngritura ne menyre konstante nga aleatet tane strategjike dhe vendet partnere te Aleances me te fuqishme politiko-ushtarake ku kemi nderin te bejme pjesebr
br
Sipas Presidentit i cili eshte edhe Komandant i Pergjithshem i Forcave te Armatosura te Shqiperise buxheti i vitit 2017 shkel planin e zhvillimit afatgjate te ushtrisebr
br
Kreu i Shtetit nenvizon me shqetesim konstatimin se buxheti i mbrojtjes per vitin 2017 eshte shume me i ulet afersisht 28 here se niveli 2 i Prodhimit te Brendshem Brutobr
br
Kreu i Forcave te Armatosura kerkon qe ministria e Mbrojtjes te argumentoje shtimin e konsiderueshem te personelit Presidenti kerkon qe keto shqetesime te adresohen ne menyre konsensuale dhe do te reflektohen duke e rritur jo me pak se 1 te PBB-se buxhetin e mbrojtjes per vitin 2017 per te permbushur arritjen e objektivave madhore ne fushen e mbrojtjes per tiu perafruar sa me shume te mundemi detyrimeve te percaktuara ne dokumentat strategjike te miratuara nga Kuvendi si edhe per te vijuar te ndertojme marrdhenie serioze partneriteti me NATObr
br
Letra e plote e Bujar Nishanitbr
br
Drejtuar ZIlir METAbr
br
Kryetar i Kuvendit te Republikes se Shqiperisebr
br
Deputeteve te Kuvendit te Shqiperisebr
br
I nderuar Zoti Kryetar i Kuvenditbr
br
Te nderuar Deputetebr
br
Kam ndjekur ne vijimesi diskutimet rreth projekt-buxhetit te vitit 2017 Diskutimin e projekt-buxhetit e vleresoj si nje ngjarje madhore per vendin pasi pertej shifrave artikulon performancen e vitit qe leme pas si dhe demonstron objektivat madhore qe synohen te arrihen per vitin ne vazhdimbr
br
Diskutimet per buxhetin ne sektorin e mbrojtjes i konsideroj si ngjarje me vete ne axhenden e Kuvendit kjo pasi demonstrohet pergjegjshmeri institucionale ndaj ceshtjeve qe e tejkalojne politiken dhe mandatin e nje qeverie te radhes Prandaj edhe ne kete kendveshtrim si dhe ne ushtrim te pergjegjesive kushtetuese si Kryetar i Shtetit dhe Komandant i Pergjithshem i Forcave te Armatosura kam vleresuar me vemendje te vecante projekt-buxhetin e mbrojtjes per vitin 2017br
br
Ne mungese te konsultimit paraprak nga ana e Ministrise se Mbrojtjes Institucioni i Presidentit te Republikes ka perdorur dhe vleresuar informacionin e administruar ne faqen zyrtare te Kuvendit dhe Ministrise se Financave dhe cmoj te domosdoshme te ndaj me Ju te nderuar deputete te Kuvendit disa rezerva kritike ne lidhje me kete draftbr
br
Draft-buxhetin e mbrojtjes per vitin 2017 e gjej ne shkelje te ligjeve mbi Planin Afatgjate te Zhvillimit PAZH 2016-2025 te Forcave te Armatosura objektivave strategjike kombetare te percaktuara ne Strategjine e Sigurise Kombetare SSK ne Strategjine Ushtarake SU dokumente keto te miratuara ne Kuvend si dhe me rekomandimet e Dokumentit te Rishikimit te Mbrojtjes i realizuar me mbeshtetjen e Qeverise se SHBA-se Me konkretishtbr
br
1 Ne ligjin nr 1212015 Per miratimin e Planit Afatgjate te Zhvillimit te Forcave te Armatosura 2016-2025 buxheti i mbrojtjes per vitin 2017 eshte percaktuar te jete ne nivelin e 1 te Prodhimit te Brendshem Bruto PBB Sic verehet nga informacioni qe gjendet ne faqet e internetit te Ministrise se Financave dhe Kuvendit te Shqiperise ne kete draft buxhet jane alokuar 25 me pak se detyrimi i percaktuar 1 dhe rrjedhimisht buxheti i planifikuar per 2017 do te zbrese ne 075 te PBB-se Krahas te qenit nje ulje drastike me ndikim ne arritjen e objektivave madhore ne fushen e mbrojtjes kjo eshte me e uleta qe prej vitit kur Shqiperia mori statusin e vendit Aspirant 1999 Ne vijim ne lidhje me kete ceshtje ve ne vemendjen Tuaj se ne dokumentin e Rishikimit Strategjik te Mbrojtjes buxheti i mbrojtjes pas vitit 2015 eshte parashikuar jo me i vogel se 15 e PBB-se kur ne fakt rezulton se projekt - buxheti i planifikuar per vitin 2017 eshte parashikuar sa gjysma e ketij objektivibr
br
2 Nenvizoj me shqetesim konstatimin se draft-buxheti i mbrojtjes per vitin 2017 eshte shume me i ulet afersisht 28 here se niveli 2 i PBB-se synimi kombetar i konfirmuar ne NATO dhe angazhimi i nenshkruar nga 28 Kryetaret e Shteteve te NATO-s ne Samitin e Varshaves Poloni Ne kete pike vleresoj se edhe kete vit buxheti i planifikuar nuk reflekton shqetesimet serioze te ngritura ne menyre konstante nga aleatet tane strategjike dhe vendet partnere te Aleances me te fuqishme politiko-ushtarake ku kemi nderin te bejme pjesebr
br
3 Ne detyrimet e percaktuara dhe te miratuara qe gjenden ne dokumenta strategjike sic jane Rishikimi Strategjik i Mbrojtjes RSM Strategjia e Sigurise Kombetare SSK Strategjia Ushtarake dhe Plani Afatgjate i Zhvillimit te Forcave te Armatosura 2016-20125 percaktohet se numri i personelit do te duhej te ulej Sipas informacionit qe gjendet ne projekt-buxhetin e vitit 2017 rezulton se Ministria e Mbrojtjes parashikon te rrise ne menyre te konsiderueshme numrin e personelit pertej detyrimeve te percaktuara Vleresoj se nje argumentim nga ana e Ministrise se Mbrojtjes eshte i nevojshem per kete ceshtje dhe besoj se ky element do te marre vemendjen e duhur nga ana e deputeteve te Kuvendit te Shqiperisebr
br
Te nderuar deputetebr
br
Shpresoj se jemi ne nje mendje se buxheti i Mbrojtjes perben nje mekanizem kritik per te permbushur objektivat e strategjise kombetare te miratuara nga Kuvendi me ligje te posacme si ato te permendura me siper Prandaj nepermjet kesaj letre-mesazh cmova te domosdoshme te ndaj me Ju vleresimet dhe shqetesimet e siperpermendura duke shpresuar njekohesisht se ato do te lexohen adresohen ne menyre konsensuale dhe do te reflektohen duke e rritur jo me pak se 1 te PBB-se buxhetin e mbrojtjes per vitin 2017 per te permbushur arritjen e objektivave madhore ne fushen e mbrojtjes per tiu perafruar sa me shume te mundemi detyrimeve te percaktuara ne dokumentat strategjike te miratuara nga Kuvendi si edhe per te vijuar te ndertojme marrdhenie serioze partneriteti me NATObr
br
Me respektbr
br
PRESIDENTI I REPUBLIKbrS
br
BUJAR NISHANI


Para
SHIKONI T GJITHA FOTOT 11
Pas

Para
SHIKONI T GJITHA FOTOT
Pas
lang enUS

p idlastbrbr

windowtaboola windowtaboola
taboolapush
mode thumbnails-a-escalator
slider true
placement Mobile Escalator Thumbnails
targettype mix