Për të treguar se sa të rëndësishme janë dhe sa e ndryshojnë fotografinë perspektiva e fotografit dhe përshtypjet që ai ka për personazhin që e vë në objektivin e tij, është realizuar një eksperiment me 6 fotografë dhe një burrë.

Marko, iu prezantohet secilit fotografë me një histori dhe profesion ndryshe, duke ndikuar kështu në përshtypjen e tyre për të dhe në punën e tyre gjithashtu, e si rezultat i kësaj në fund kemi përballë gjashtë portrete krejt të ndryshme, që tregojnë këndvështrimet e veçanta të secilit fotograf.

Për më shumë, shikojeni videon: