e Marte 17 Shkurt 20151111 am


brbrTe gjithe ata qe per shkak te zbritjes se vazhdueshme te pikeve si rezultat i shkeljes se rregullave te qarkullimit humbasin 20 piket apo kryejne tri shkelje me te pakten 5 pike brenda vitit do kalojne ne test SSSAbrAbrSSMbajtesi i lejes se drejtimit eshte i detyruar qe te paraqitet prane Drejtorise se Sherbimit te Transportit Rrugor per te dhene provimin teorikSSSAbrASSKthimi i lejes se drejtimit te pezulluar dhe sasise se 20 pikeve behet kur mbajtesi i lejedrejtimit fiton provimin e kualifikimit Pyetjet e provimit te kualifikimit teorik do te jene me permbajtje nga kapitulli V i Kodit Rrugor normat e sjelljes dhe do te publikohen ne faqen zyrtare te internetit te DPSHTRr-se se bashku me pergjigjet respektiveSSSAbrASSProvimi teorik i kualifikimit fitohet kur pergjigjet gabim nuk jane me shume se 10 e sasise se pyetjeve behet me dije nga Ministria e Transportit dhe InfrastrukturesSSSAbrASSAjo se ciles duhet ti druhen te gjithe ata qe kane nje automjet eshte kryerja e shkeljeve te renda qe kane edhe pasoja qe shkojne pertej heqjes se lejesSSSAbrASSTe tilla sipas Ministrise se Transporteve konsiderohen aksidenti dhe largimi nga vendi i ngjarjes ose drejtimi ne gjendje te pire shkelje qe kalojne direkt ne sanksione si heqja e lejes se drejtimit apo dhe heqja e lirise se individitSSSAbrASSNe diten e pare te hyrjes ne fuqi te sistemit te gjithe ata qe kane nje leje drejtimi do te kene 20 pike dhe po kaq do te kene edhe ata qe marrin nje leje drejtimi per here te pareSSSAbrASSbrbr

tweet
br