Gjykata e Apelit ka rrezuar padine e Anton Gurakuqit dhe pretendimet e tij se eshte kryetar i PDK.

Trupi gjykues, i perbere nga tre anetare, mori ne shqyrtim ankesen e pales paditese dhe ne perfundim njohu legjitimitetin e kongresit te jashtezakonshem te PDK me 3 qershor 2006, kur u zgjodh kryetar Nard Ndoka.

Trupi gjykues vleresoi se i gjithe dokumentacioni i kongresit, i regjistruar ne gjykate eshte ne perputhje me ligjin per partite politike.

Ne nje njoftim per shtyp te Partise Demokristiane thuhet se vendimi i Gjykates se Apelit ka rrezuar edhe alibine e perdorur nga kryeministri Berisha per te larguar demokristianet nga qeveria.