Zbardhet e plotë rritja e pagave në sistemin shëndetësor dhe arsimor. Gazeta publikon tabelat me shtesat përkatëse për të gjithë punonjësit sipas pozicionit të punës dhe arsimimit që kanë. Efektet financiare nisin që më 1 maj. “Rritja e pagës për punonjësit e sistemit të Ministrisë së Shëndetësisë me arsim të lartë arrin mesatarisht në 17.96%, ndërsa për punonjësit e Spitalit Ushtarak universitar të Ministrisë së Mbrojtjes në 18%”, thuhet në vendimin e qeverisë. Prej tij përfitojnë 1176 mjekë dhe specialistë me arsim të lartë. Ndryshime ka pësuar masa e shpërblimit, që përfitojnë punonjësit e sistemit shëndetësor për shërbimin e rojës dhe shërbimin e urgjencës. Në tabelën e mëposhtme është saktësuar se sa do të marrin ata për orët shtesë të punës. Gjithashtu, qeveria ka rritur pagën e grupit nga 11 000 lekë në 12 000 lekë. Ndërkaq, do të paguhen më shumë sipas pozicionit të gjitha kategoritë e punonjësve me arsim të lartë, por në mënyrë të diferencuar, me qëllim që rritja të jetë mesatarisht sipas parashikimit. Sa i përket pagave të infermierëve, në total shtesa shkon në 11.92%. Përfitues të saj janë rreth 1349 infermierë të sistemit të Ministrisë së Shëndetësisë. “Rritja e pagës së grupit për infermierët me arsim të mesëm shkon në 8000 lekë nga 7600 lekë që është aktualisht”, thuhet në vendimin e qeverisë. Sipas tij, është vendosur edhe rritja e shtesës sipas pozicionit për të gjitha kategoritë e punonjësve të infermieristikës, në sistemin e Ministrisë së Shëndetësisë, por në mënyrë të diferencuar. Kjo me qëllim që rritja të jetë mesatarisht sipas parashikimit, si dhe për të ruajtur hierarkinë e pagave e pozicioneve. Efektet financiare që rrjedhin nga vendimi për rritjen e pagave në shëndetësi do të përballohen nga fondet e Institutit të Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor pas lidhjes së kontratës individuale me të. Rrogë më të lartë do të marrin edhe arsimtarët. Shtesa mesatare që do të përfitojnë është 13.29%, e në këtë mënyrë arrihet dyfishimi i pagave të tyre në krahasim me vitin 2005. Qeveria ka ndryshuar vlerat për pagën e të 4 grupeve. Ndërkaq është vendosur rritje e shtesës për pozicion  për të gjithë punonjësit e arsimit pasuniversitar. Kjo shtesë është bërë në mënyrë të diferencuar  për të realizuar rritjen mesatare sipas parashikimit. Mësuesit do të paguhen edhe për orët shtesë. Në tabelën e mëposhtme janë përcaktuar të gjitha kategoritë që përfitojnë.


pagesat shtese per mjeket

Për çdo shërbim roje 24 orë pa ndërprerje jepet
shpërblim në masën e mëposhtme:
Në qendrat spitalore universitare:
Për ditët e zakonshme      Mjek roje i parë   Mjek roje i dytë
                                    3 500                          3 300
Për ditët e shtuna         3 900                          3 700
Për ditët e diela e festat     4 300                       4 100.
Në institucionet e tjera:
Për ditët e zakonshme        Mjek roje i parë    Mjek roje i dytë
                                     3 300                  3 100
Për ditët e shtuna           3 700                  3 500
 Për ditët e diela e festat     4 100                        4 000

Për shërbimin e urgjencës së rrethit, të organizuar dhe që funksionon si i tillë, u jepet, për kohën që kryejnë shërbimin e urgjencës, një shpërblim, në masën e mëposhtme:
Sistemi 24 orë 
Ditët e zakonshme      Ditët e shtuna    Ditët e diela e festa  
3 000                           3 200                  3400;    
Për sistemin 16 orë   
Ditët e zakonshme      Ditët e shtuna    Ditët e diela e festa  
2 800                           3 000                3 600
Për sistemin 12 orë 
Ditët e zakonshme      Ditët e shtuna    Ditët e diela e festa  
2 400                           2 600                    2800


rritja e pagave per mjeket, infermieret dhe mesuesit

Struktura e pagave për punonjësit me Arsim të Lartë në QSUT, spitalin universitar obsetrik gjinekologjik, Nr.1, Nr.2, Spitalin universitar i sëmundjeve të mushkërisë, Shefqet Ndroqi, Klinika stomatologjike universitare Tiranë, Spitali Ushtarak Qendror Universitar.
Pozicionet:
Drejtor në: QSUT, Spitali universitar obsetrik gjinekologjik, Nr.1, Nr.2, Spitali universitar i sëmundjeve të mushkërisë, Shefqet Ndroqi
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            105000 lekë
Shtesa për Kushte pune        0
Pozicionet:
Drejtor në: Klinika Stomatologjike universitare Tiranë
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            69000 lekë
Shtesa për Kushte pune        0
Pozicioni:
Zv.drejtor
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            60000 lekë
Shtesa për Kushte pune        0
Pozicioni:
Shef shërbimi; shef i sektorit biomedikal
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            52000 lekë
Shtesa për Kushte pune        0
Pozicioni:
Shef reparti/klinike (kirurgji, urgjencë); shef i qendrës së gruas
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            45000 lekë
Shtesa për Kushte pune        0
Pozicioni:
Shef reparti/ klinike reanimacioni
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            45000 lekë
Shtesa për Kushte pune        1100 lekë
Pozicioni:
Shef reparti/klinike psikiatrie
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            45000 lekë
Shtesa për Kushte pune        5000 lekë
Pozicioni:
Shef laboratori klinik biokimik; shef reparti kimioterapi; shef laboratori; shef i qendrës së diagnozës molekulare
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            45000 lekë
Shtesa për Kushte pune        2200 lekë
Pozicioni:
Shef reparti rrezatimi; shef reparti i kyrisë
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            45000 lekë
Shtesa për Kushte pune        4600 lekë
Pozicioni:
Shef kabineti; shef i qendrës së protezimit; inxhinier biomedikal
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            41 000 lekë
Shtesa për Kushte pune        0
Pozicioni:
Shef sektori; shef farmacie në solucionet e injektueshme; biokimist në solucionet e injektueshme; inxhinier i sistemit të ngrohjes; inxhinier hemodialize
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            41000 lekë
Shtesa për Kushte pune        0
Pozicioni:
Mjek; stomatolog; biolog, kimist, fizikant në preparatori; mikrobiolog, parazitolog, virolog, mykolog; përgjegjës qendre DDD; specialist fizkulture (fizioterapi neurologji); kryellogaritar; revizor
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            35000 lekë
Shtesa për Kushte pune        0
Pozicioni:
Mjek kirurg (specialitete kirurgjikale); mjek onkolog; mjek fizioterapevt; mjek obseter gjinekolog; mjek pneumoftiziatër
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            35000 lekë
Shtesa për Kushte pune        1100 lekë
Pozicioni:
Mjek radiolog; toksikolog, kimist në laboratorin toksikologjik; kimist në laboratorin biokimik; fizikant në laboratorin biokimik; bilog në laboratorin biokimik
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            35000 lekë
Shtesa për Kushte pune        1600 lekë
Pozicioni:
Mjek kimioterapevt; mjek hematolog; mjek infeksionit; mjek në pranim urgjence; mjek në njësinë nozokomiale; mjek laboratori; mjek histopatolog; mjek në shërbimin e gjakut
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            35000 lekë
Shtesa për Kushte pune        2000 lekë
Pozicioni:
Mjek në inspektoratin sanitar; inspektor sanitar; epidemiolog; farmacist
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            35000 lekë
Shtesa për Kushte pune        2500 lekë
Pozicioni:
Farmacist në laboratorin toksikologjik; mjek laboratori izotopik; fizikant, kimist laboratori izotopik; mjek në hemodinamikë; fizikant në higjienë dhe epidemiologji; inxh kimist në shërbimin e higjienës në SUQU; biokimist në shërbimin e mbrojtjes nukleare biokimike në SUQU
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            35000  lekë
Shtesa për Kushte pune        2800 lekë
Pozicioni:
Mjek anatomopatolog; mjek anestezist, reanimator; mjek në pavionin e rrezatimit; mjek në pavionin e kyrish; specialist në qendrën e diagnozës molekulare; fizikant kobalti
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            35000 lekë
Shtesa për Kushte pune        3700 lekë
Pozicioni:
Mjek, psikolog, punonjës socialë që punojnë në psikiatri
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            35000 lekë
Shtesa për Kushte pune        5000 lekë
Pozicioni:
Specialist i lartë
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            31000 lekë
Shtesa për Kushte pune        0

Struktura e pagave për punonjësit me Arsim të Lartë në Drejtoritë rajonale të Shëndetësisë Drejtoritë e Shëndetit Publik në rrethe,  Autoritetin Shëndetësor Rajonal në Tiranë
Pozicioni:
Titullar i drejtorive rajonale. Titullar në Autoritetin Shëndetësor Rajonal të Tiranës.
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            69000lekë
Shtesa për Kushte pune        9000 lekë
Pozicioni:
Drejtor dhe kryeinspektor sanitar; në drejtoritë e shëndetit publik në rrethe
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            60000 lekë
Shtesa për Kushte pune        9000 lekë
Pozicioni:
Drejtor drejtorie në drejtoritë rajonale të shëndetësisë dhe drejtor i drejtorive të shëndetit publik në rrethe
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            52000 lekë
Shtesa për Kushte pune        0
Pozicioni:
Zëvendës titullar në drejtoritë rajonale, në Autoritetin Shëndetësor Rajonal të Tiranës, në drejtoritë e shëndetit publik në rrethe.
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            52000 lekë
Shtesa për Kushte pune        0
Pozicioni:
Shef shërbimi i kujdesit parësor; shef shërbimi urgjence; shef shërbimi i mjekësisë familjare
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            41000 lekë
Shtesa për Kushte pune        0
Pozicioni:
Shef shërbimi i higjienës; shef shërbimi i epidemiologjisë
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            41000 lekë
Shtesa për Kushte pune        9000 lekë
Pozicioni:
Shef shërbimi stomatologjik
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            41000 lekë
Shtesa për Kushte pune        3300 lekë
Pozicioni:
Shef sektori; shef reparti; shef kabineti; shef përgjegjës laboratori; përgjegjës dispancerie
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            31000 lekë
Shtesa për Kushte pune        0
Pozicioni:
Specialist i lartë i higjenës; specialist i lartë në epidemologji
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            31000 lekë
Shtesa për Kushte pune        7000 lekë
Pozicioni:
Epidemolog; higjenist
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            31000 lekë
Shtesa për Kushte pune        8000 lekë
Pozicioni:
Inspektor stomatolog
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            31000 lekë
Shtesa për Kushte pune        1100 lekë
Pozicioni:
Shef reparti/laboratori në higjienë; shef reparti/ laboratori në epidemiologji
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            31000 lekë
Shtesa për Kushte pune        9000 lekë
Pozicioni:
Përgjegjës i shërbimeve të shëndetit mendor
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            31000 lekë
Shtesa për Kushte pune        5000 lekë
Pozicioni:
Mjek; stomatolog; inxhinier elektrik; kimist; veteriner; mikrobiolog
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            31000 lekë
Shtesa për Kushte pune        0
Pozicioni:
Mjek fizioterapevt; mjek kirurg; mjek ortoped; mjek pneumoftiziatër
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            31000 lekë
Shtesa për Kushte pune        1100 lekë
Pozicioni:
Mjek radiolog; mjek hematolog; mjek onkolog
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            31000 lekë
Shtesa për Kushte pune        1600 lekë
Pozicioni:
Mjek; psikolog; punonjës socialë që punojnë në shërbimet e shëndetit mendor
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            31000 lekë
Shtesa për Kushte pune        5000 lekë
Pozicioni:
Përgjegjës zyre; revizor; inspektor
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            25000 lekë
Shtesa për Kushte pune        1100 lekë
Pozicioni:
Specialist me Arsim të Lartë
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            25000 lekë
Shtesa për Kushte pune        0
Pozicioni:
Specialist i lartë promocioni
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            25000 lekë
Shtesa për Kushte pune        4000 lekë

Struktura e pagave për punonjësit me Arsim të Lartë në Spitalet në rrethe, Qendrën e Mirërritjes Zhvillimit dhe Rehabilitimit të Fëmijëve
Pozicioni:
Drejtor
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            69000 lekë
Shtesa për Kushte pune        0
Pozicioni:
Shef shërbimi në anatomopatologji
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            45000 lekë
Shtesa për Kushte pune        3500 lekë
Pozicioni:
Zv.drejtor; shef shërbimi
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            41000 lekë
Shtesa për Kushte pune        0
Pozicioni:
Shef shërbimi reanimacioni; shef shërbimi infektiv; shef shërbimi obsetrik gjinekologjik; shef shërbimi kirurgji; shef shërbimi otropedi
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            41000 lekë
Shtesa për Kushte pune        1100 lekë
Pozicioni:
Shef shërbimi radiologji; shef shërbimi neuropsikiatri
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            41000 lekë
Shtesa për Kushte pune        1600 lekë
Pozicioni:
Shef shërbimi psikiatri
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            41000 lekë
Shtesa për Kushte pune        5000 lekë
Pozicioni:
Shef reparti/klinike; përgjegjës/ shef kabineti; përgjegjës/ shef laboratori/ poliklinike/ fizioterapi
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            31000 lekë
Shtesa për Kushte pune        0
Pozicioni:
Shef i bankës së gjakut; shef reparti radiologjie; shef reparti pseumoftiziatri
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            31000 lekë
Shtesa për Kushte pune        1100 lekë
Pozicioni:
Shef reparti/klinike psikiatri
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            31000 lekë
Shtesa për Kushte pune        5000 lekë
Pozicioni:
Përgjegjës laboratori klinik biokimik
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            31000 lekë
Shtesa për Kushte pune        2500 lekë
Pozicioni:
Përgjegjës/ shef reparti anatomopatologji
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            31000 lekë
Shtesa për Kushte pune        3700 lekë
Pozicioni:
Mjek; stomatolog; biolog; kimist; fizikant; shef sektori; përgjegjës zyre; inxhinier biomedical
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            31000 lekë
Shtesa për Kushte pune        0
Pozicioni:
Mjek infeksionit; mjek urgjence; mjek laboratori; kimist, fizikant laboratori; kimist në shërbimin e gjakut
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            31000 lekë
Shtesa për Kushte pune        600 lekë
Pozicioni:
Mjek onkolog; mjek kirurg (specialitete të ndryshme kirurgjikale); mjek hematolog; mjek i bankës së gjakut; mjek obsetër gjinekolog; mjek pneumoftiziatër; mjek fizioterapeut
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            31000 lekë
Shtesa për Kushte pune        1100 lekë
Pozicioni:
Mjek radiolog
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            31000 lekë
Shtesa për Kushte pune        1600 lekë
Pozicioni:
Mjek higjenist; farmacist
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            31000 lekë
Shtesa për Kushte pune        2500 lekë
Pozicioni:
Mjek anatomopatolog; mjek anestezist reanimator
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            31000 lekë
Shtesa për Kushte pune        3700 lekë
Pozicioni:
Mjek, psikolog, punonjës socialë që punojnë në psikiatri
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            31000 lekë
Shtesa për Kushte pune        5000 lekë
Pozicioni:
Specialist i lartë
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            23000 lekë
Shtesa për Kushte pune        0

Struktura e pagave për punonjësit me Arsim të Lartë në Qendrën Kombëtare të Kontrollit të Barnave
Pozicioni:
Drejtor
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            88000 lekë
Shtesa për Kushte pune        0
Pozicioni:
Zv.drejtor
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            60000 lekë
Shtesa për Kushte pune        0
Pozicioni:
Shef sektori për kontrollin e barnave
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            52000 lekë
Shtesa për Kushte pune        0
Pozicioni:
Shef i  sektorit ekonomik, marrëdhënieve juridike, marrëdhënieve me jashtë
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            41000 lekë
Shtesa për Kushte pune        0
Pozicioni:
Farmacist; analist
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            41000 lekë
Shtesa për Kushte pune        4000 lekë
Pozicioni:
Farmacist inspektor për kontrollin farmaceutik
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            41000 lekë
Shtesa për Kushte pune        5000 lekë
Pozicioni:
Specialist i lartë
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            31000 lekë
Shtesa për Kushte pune        0

Struktura e pagave për punonjësit me Arsim të Lartë në Qendrën e shërbimeve mjekësore
Pozicioni:
Drejtor
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            52000 lekë
Shtesa për Kushte pune        2200 lekë
Pozicioni:
Shef sektori
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            41000 lekë
Shtesa për Kushte pune        0
Pozicioni:
Mjek stomatolog
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            31000 lekë
Shtesa për Kushte pune        0

Struktura e pagave për punonjësit me Arsim të Lartë në Qendrën e Inxhinierisë Biomjekësore
Pozicioni:
Drejtor
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            69000 lekë
Shtesa për Kushte pune        0
Pozicioni:
Shef sektori;
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            52000 lekë
Shtesa për Kushte pune        0
Pozicioni:
Përgjegjës i zyrës teknike; përgjegjës reparti
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            41000 lekë
Shtesa për Kushte pune        0
Pozicioni:
Specialist i lartë
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            31000 lekë
Shtesa për Kushte pune        0

Struktura e pagave për punonjësit me Arsim të Lartë në Qendrën e Transfuzionit të Gjakut
Pozicioni:
Drejtor
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            69000 lekë
Shtesa për Kushte pune        0
Pozicioni:
Zv.drejtor
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            52000 lekë
Shtesa për Kushte pune        0
Pozicioni:
Përgjegjës i sektorit të laboratorëve; shef i bankës së gjakut
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            41000 lekë
Shtesa për Kushte pune        2500
Pozicioni:
Shef sektori
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            31000 lekë
Shtesa për Kushte pune        0
Pozicioni:
Mjek kimist
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            31000 lekë
Shtesa për Kushte pune        1100 lekë
Pozicioni:
Specialist i lartë
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            25000 lekë
Shtesa për Kushte pune        0

Struktura e pagave për punonjësit me Arsim të Lartë në Njësinë e Transportit Mjekësor me helikopterë
Pozicioni:
Shef i njësisë
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            70000 lekë
Shtesa për Kushte pune        0
Pozicioni:
Kryepilot
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            81000 lekë
Shtesa për Kushte pune        8000 lekë
Pozicioni:
Pilot
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            67000 lekë
Shtesa për Kushte pune        8000 lekë
Pozicioni:
Teknik helikopteri
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            64000 lekë
Shtesa për Kushte pune        0
Pozicioni:
Shef sektori
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            41000 lekë
Shtesa për Kushte pune        0
Pozicioni:
Specialist i lartë
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            31000 lekë
Shtesa për Kushte pune        0

Struktura e pagave për punonjësit me Arsim të Lartë në Qendrën Kombëtare të Cilësisë, Sigurisë dhe Akreditimit të Institucioneve Shëndetësore
Pozicioni:
Drejtor
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            88000 lekë
Shtesa për Kushte pune        0
Pozicioni:
Shef sektori
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            52000 lekë
Shtesa për Kushte pune        0
Pozicioni:
Specialist i lartë
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            41000 lekë
Shtesa për Kushte pune        0

Struktura e pagave për punonjësit e infermiestikës në Qendrën Spitalore Univeristare “Nënë Tereza” Tiranë, spitalin universitar obstetrik gjinekologjik Tiranë, spitalin e sëmundjeve të mushkërisë “Shefqet Ndroqi” Tiranë, Klinikën stomatologjike universitare Tiranë
Grupi 1/ Diplomë e shkollës së lartë   
Paga     10 000
Grupi 2 / Diplomë e shkollës së mesme       
Paga     8000
Grupi 3 / Dëftesë Lirimi dhe kurse infermierie
Paga    6000

Pozicioni:
Shef i sektorit të kujdeseve infermjerore
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            28000 lekë
Shtesa për Kushte pune        3600 lekë
Pozicioni:
Kryeinfermier shërbimi psikiatrik
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            28000 lekë
Shtesa për Kushte pune        6000 lekë
Pozicioni:
Kryelaborantë në shërbimin e anatomisë patologjike; kryeinfermier shërbimi i terapisë intensive; kryeinfermier shërbimi onkologjik; kryelaborant rrezatim kobalti; kryelaborant në histopatologji; kryeinfermierë të repartit të rezatimit
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            28000 lekë
Shtesa për Kushte pune        3400 lekë
Pozicioni:
Kryeinfermierë reparti psikiatrik
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            28000 lekë
Shtesa për Kushte pune        5000 lekë
Pozicioni:
Kryeinfermierë shërbimi neurokirurgji; kryemami e përgjithme; kryeinfermier/ kryemami reparti i terapisë intensive
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            28000 lekë
Shtesa për Kushte pune        2600 lekë
Pozicioni:
Kryeinfermierë kimioterapi; kryelaborant klinik biokimik; kryeinfermierë në urgjencën e sëmundjeve të brendshme; kryeinfermierë/ mami salle; kryeinfermierë/ mami e dhomës së zgjimit; infermierë në hemodinamikë; kryelaborant imunolog, bakteriolog
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            28000 lekë
Shtesa për Kushte pune        1800 lekë
Pozicioni:
Kryeinfermierë shërbimi (kirurgji, neurologji, djegie plastik, kardiokirurgji, maksil oficial, infektiv, pediatrik infektive, obsetrik); kryeinfermier/ kryemami në repartin e kirurgjisë; kryemami turni në kirurgji; kryemami turni në obsetrikë; kryeinfermierë reparti infektiv; kryeinfermierë reparti (fizioterapi, urologji, urgjencës së neurologjisë, neurokirurgji, onkologji); kryeinfermierë/ kryemami salle operacioni
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            28000 lekë
Shtesa për Kushte pune        1100 lekë
Pozicioni:
Kryeinfermiere shërbimi; kryelaboratore shërbimi; kryemami shërbimi
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            28000 lekë
Shtesa për Kushte pune        0
Pozicioni:
Infermiere/ laborant në psikiatri
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            26500 lekë
Shtesa për Kushte pune        5000 lekë
Pozicioni:
Infermierë në kyriterapi; laborant histopatolog
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            25500 lekë
Shtesa për Kushte pune        3400 lekë
Pozicioni:
Infermiere/ mami reanimacioni, neonatologji; infermiere në dhomën e zgjimit
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            26500 lekë
Shtesa për Kushte pune        1800 lekë
Pozicioni:
Infermiere në kimioterapi
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            26500 lekë
Shtesa për Kushte pune        1800 lekë
Pozicioni:
Kryelaborant radilogjie
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            26500 lekë
Shtesa për Kushte pune        1500 lekë
Pozicioni:
Specialist i sektorit të kujdeseve infermjerore; kryeinfermiere e edukimit shëndetësor TB
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            26500 lekë
Shtesa për Kushte pune        1100 lekë
Pozicioni:
Kryeinfiermierë në repartin e alergologjisë; kryeinfermierë në sterilizim; kryemami në izolim
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            26500 lekë
Shtesa për Kushte pune        0
Pozicioni:
Laborant radiolog në onkologji
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            26500 lekë
Shtesa për Kushte pune        3700 lekë
Pozicioni:
Laborant rrezatim kobalti
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            23000 lekë
Shtesa për Kushte pune        3400 lekë
Pozicioni:
Laborant në mjekësinë bërthamore
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            23000 lekë
Shtesa për Kushte pune        2650 lekë
Pozicioni:
Infermierë në njësinë e inspektoratit sanitar dhe infeksioneve nazokomiale; infermierë në sallën e operacionit
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            23000 lekë
Shtesa për Kushte pune        2100 lekë
Pozicioni:
Kryeinfermierë reparti pranim urgjence; laborant klinik biokimik; infermierë në punktin e gjakut; infermier në hematologji; infermier në onkologji; infermier endoskopie; infermier/ laborant bakteriolog, imunolog
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            23000 lekë
Shtesa për Kushte pune        1800 lekë
Pozicioni:
Infermiere reparti radiologjik; laborant radiolog; kryeinfermiere (pranim urgjence, djegie plastike kirurgji)
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            23000 lekë
Shtesa për Kushte pune        1500 lekë
Pozicioni:
Infermiere/ mami (kirurgji, maksilofaciale, neurokirurgji, kardiokirurgji, djegie pastike, obstetrike); instrumentarë
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            23000 lekë
Shtesa për Kushte pune        1100 lekë
Pozicioni:
Kryeinfermierë neonatologji; kryemami në qendrën e gruas; kryemami pranimi; kryeinfermiere në kabinetin e dializës; kryemami/ kryeinfermierë reparti; kryeinfermierë konsultash në sëmundjet e brendshme; kryelaborant bakteriolog; imunolog, ortopedi stomatologjike); infermierë sterilizimi
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            23000 lekë
Shtesa për Kushte pune        0
Pozicioni:
Infermjerë pavioni rezatimi
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            22000 lekë
Shtesa për Kushte pune        3310 lekë
Pozicioni:
Infermierë (infektiv, pranim urgjence, njësia e koordinimit të urgjencës)
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            22000 lekë
Shtesa për Kushte pune        1800 lekë
Pozicioni:
Ndihmës farmacist; infermierë në hemodializë
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            22000 lekë
Shtesa për Kushte pune        1500 lekë
Pozicioni:
Infermierë fizioterapi
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            22000 lekë
Shtesa për Kushte pune        1100 lekë
Pozicioni:
Laborant (ezhe, ortopedi, stomatologji); kryeinfermierë çerdhe për personelin, infermier, infermier çerdhe për personelin; kujdestar në pediatri
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            22000 lekë
Shtesa për Kushte pune        0
Pozicioni:
Kujdestar në psikiatri
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            19000 lekë
Shtesa për Kushte pune        5000 lekë

Struktura e pagave për punonjësit e infermjeristikës në Drejtorinë e Shëndetit Publik në rrethe, Shërbimet e Kujdesit Shëndetësor Parësor, Autoritetin Shëndetësor Rajonal të Tiranës
Pozicioni:
Shef i sektorit të kujdeseve infermjerore
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            28000 lekë
Shtesa për Kushte pune        0
Pozicioni:
Specialist i sektorit të kujdeseve infermjerore; kryeinfermier i përgjithshëm
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            26500 lekë
Shtesa për Kushte pune        0
Pozicioni:
Ndihmës inspektor sanitar, ndihmës higjenist; ndihmës epidemiolog; laborant toksikolog
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            23000 lekë
Shtesa për Kushte pune        1100 lekë
Pozicioni:
Infermier në shërbimet e shëndetit mendor
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            23000 lekë
Shtesa për Kushte pune        5000 lekë
Pozicioni:
Infermier (hematologji, onkologji); laborant rontgeni
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            23000 lekë
Shtesa për Kushte pune        1500 lekë
Pozicioni:
Infermier statistikë
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            22000 lekë
Shtesa për Kushte pune        0
Pozicioni:
Infermier ortopedi; infermier/ laborant në fizioterapi
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            22000 lekë
Shtesa për Kushte pune        1100 lekë
Pozicioni:
Kryeinfermier/ kryemami; infermier në shërbimin stomatologjik; laborant bakteriolog/ klinik biokimik; ndihmës dentist
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            22000 lekë
Shtesa për Kushte pune        0
Pozicioni:
Ndihmës bakteriolog; infermier/ mami
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            19000 lekë
Shtesa për Kushte pune        0

Struktura e pagave për punonjësit e infermjeristikës në Spitalet e rretheve, qendrën e mirërritjes, zhvillimit dhe rehabilitimit të fëmijëve Tiranë

Pozicioni:
Kryeinfermier i përgjithshëm në spitalet psikiatrike
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            28000 lekë
Shtesa për Kushte pune        6000 lekë
Pozicioni:
Kryeinfermier reparti në spitale psikiatrike
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            28000 lekë
Shtesa për Kushte pune        5000 lekë
Pozicioni:
Kryeinfermier i përgjithshëm
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            28000 lekë
Shtesa për Kushte pune        1100 lekë
Pozicioni:
Laborant në anatominë patologjike
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            26500 lekë
Shtesa për Kushte pune        3400 lekë
Pozicioni:
Kryelaborant në laboratorin klinik biokimik, bakteriologjik; kryeinfermier (kirurgji, reanimacion, sallë operacioni, obsetrikë gjinekologji)
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            26500 lekë
Shtesa për Kushte pune        1100 lekë
Pozicioni:
Kryeinfermier
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            26500 lekë
Shtesa për Kushte pune        0
Pozicioni:
Infermier në psikiatri; laborant në psikiatri
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            2300 lekë
Shtesa për Kushte pune        5000 lekë
Pozicioni:
Infermier reanimacioni; ndihmës anestezistë; ndihmës farmacist; laborant radiologjie; infermier në radiologji; instrumentale; infermiere në hemodializë
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            22000 lekë
Shtesa për Kushte pune        1500 lekë
Pozicioni:
Kryeinfermier në poliklinikën e spitalit; infermier (fizioterapi, ergoterapi, logoterapi, neuropsikiatri, infektiv, dispanseri të sëmundjeve ngjitëse, kirurgji, ortopedi, obsetrikë, gjinekologji, pneumoftiziatri, onkologji, dispanseri); infermier në repartin e lindjes; infermier/ laborant në bankën e gjakut, hematologji; infermier/ laborant në bankën e gjaku, hematologji; përgjegjës turni.
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            22000 lekë
Shtesa për Kushte pune        1100 lekë
Pozicioni:
Kryeinfermier në qendrën e sterilizimit; infermier pranim urgjence; laborant klinik biokimik/ bakteriologjik.
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            22000 lekë
Shtesa për Kushte pune        600 lekë
Pozicioni:
Infermier
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            22000 lekë
Shtesa për Kushte pune        0
Pozicioni:
Kujdestar në psikiatri
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            19000 lekë
Shtesa për Kushte pune        5000 lekë
Pozicioni:
Kujdestar në pediatri; ndihmës infermier
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            19000 lekë
Shtesa për Kushte pune        0

Struktura e pagave për laborantët në Laboratorin e Kontrollit të Barnave
Pozicioni:
Laborant
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            28000 lekë
Shtesa për Kushte pune        0

Struktura e pagave për punonjësit e infermjeristikës në Klinikën e Shërbimeve Mjekësore
Pozicioni:
Kryeinfermier
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            28000 lekë
Shtesa për Kushte pune        0
Pozicioni:
Infermier; ndihmës stomatolog
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            22000 lekë
Shtesa për Kushte pune        0

Struktura e pagave për punonjësit e infermjeristikës në Qendrën kombëtare të Kontrollit të gjakut
Pozicioni:
Kryeinfermier; kryelaborant
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            26500 lekë
Shtesa për Kushte pune        0
Pozicioni:
Infermier; laborant
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            22000 lekë
Shtesa për Kushte pune        1100 lekë

Struktura e pagave për teknikët në Njësinë e Transportit Mjekësor me helikopterë
Pozicioni:
Teknik i përgjithshëm; teknik elektrik
Paga e Grupit             12000 lekë
Shtesa për Pozicion            26500 lekë
Shtesa për Kushte pune        0

Struktura e pagës për punonjësit mësimorë të arsimit parauniversitar.
Punonjësit mësimorë efektivë që, për nevoja të procesit mësimor, japin orë mësimi mbi normën e lejuar  mësimore, paguhen për  çdo orë mësimore shtesë, në masën:
Në shkollat e mesme,         300 lekë.   
Në shkollat 9-vjeçare,         250 lekë.
Punonjësit e jashtëm, të specialiteteve të ndryshme, që japin mësim në shkollat e mesme, në shk