Ndryshimet e bera ne ligjin e arsimit te larte percaktojne se njohja e gjuhes angleze do te jete kusht baze per te marre diplomen ne fund te ciklit te studimeve universitare dhe vecanerisht per studimet master apo te ciklit te trete te doktoratures.

Studentet qe zhvillojne studimet e ciklit te dyte duhet te japin ne perfundim provimin e gjuhes angleze mbi bazen e testeve te njohura nderkombetare. Ministria e Arsimit dhe Shkences synon qe brenda nje kohe te shkurter 2-vjecare gjuha angleze te behet e detyrueshme edhe per shkollat e mesme.

Kjo nenkupton qe nxenesit e arsimit te mesem ne provimet e detyruara te matures pervec lendes se matematikes letersise e gjuhes shqipe do te japin edhe provimin e anglishtes si kusht per te vijuar me tej studimet e larta.

2010-10-23 0911