Ka dështuar sërish mbledhja e këshillit bashkiak në Patos. Salla e mbledhjeve është pushtuar nga punonjësit e Ujësjellës-Kanalizime dhe te Pastrim Gjelberimit te ketij qyteti dhe kane qendruar ne pritje te fillimit te mbledhjes.

Ne te njejten kohe anetaret keshillit bashkiak, perfaqesues te forcave politike te djathta, prisnin ne hollin e bashkise qe salla te lirohej. Ne pamundesi per te zhvilluar mbledhjen ne sallen e keshillit, keshilltaret jane drejtuar ne nje nga ambientet e tjera te bashkise per te zhvilluar mbledhjen e radhes, por nuk jane lejuar nga punonjesit e policise bashkiak.

Protesta lidhje mes mosmiratimin e buxhetit te ketij viti nga ana e keshillit bashkiak. gjithashtu kryebashkiaku Bardhi Meli ka akuzuar keshillin bashkiak per zvarritjet si dhe Ministrine e Financave se po falimenton bashkine Patos si aksionerin kryesor te ujesjellesit duke kerkuar nga kjo ndermarrje te shlyeje menjehere borxhin prej 50 milione lekesh ndaj OSSH-se.