Televizioni Planet është televizioni më ri në tregun mediatik. Me një teknologji të lartë Planet është alternativa më e re televizive. Sipas drejtoreshës se këtij telvizioni Estela Dashi ky është një telvizion që do të ofrojë gjithçka nga, filmat dokumetarët lajmet si dhe programet për të rinj mbi të gjitha ato edukative një lidhje të veçantë ky television do të ketë me arsimin.
Megjithëse është televizioni më i ri drejtuesit e Planet thonë se qëllimet e tij janë drejt ngritjes sa më lartë me një sërë programesh të reja.