brbrPosta Shqiptare ka hedhur poshte te gjitha aludimet lidhur me pagesat e energjise elektrike duke i quajtur ato spekulative dhe te nje kohe me te hershme Nderkohe drejtori i postes deklaroi se jane marre masat per cdo punonjes abuziv nje pjese e te cileve jane derguar per ndjekje penale Ndersa lidhur me kamatevonesat per te gjitha rastet kur shume qytetare rezultojne debitore kreu Lazimi fajesoi ish-kompanine CEZ per mos hedhjen ne sistem te arketimeve te bera nga Posta Shqiptare Posta Shqiptare i kerkoi OSHE qe te beje te mundur nje rakordim me te mire mes tyre per te zgjidhur perfundimisht ceshtjen e kamatevonesavebrbr
br