Ne zonen Veriore te Shqiperise problemet qe lidhen me ceshtjet e pazgjidhura te pronesise vazhdojne te shkatojne nje numer te madh konfliktesh qe ne disa raste perfundojne me akte dhune dhe viktima. Sipas disa shoqatave joqeveritare konfliktet qe lidhen me problemet e pronesise renditen ne vend te pare gje qe i ka shtyre keto shoqata te apelojne tek strukturat shteterore gjyqesori dhe komuniteti per masa qe ti presin rrugen problemit.