Programet orientuese lendore, sivjet do te kene vetem 50 per qind se te gjithe lendes. Ky ndryshim eshte sanksionuar ne rregulloren e re te Matures Shteterore, sipas se cilet ulet ngarkesa e maturanteve. Keshtu, nga 60% per qind te lendes qe permbanin programet lendore vjet, sivjet ato permbajne vetem 50 per qind. Specialistet shprehen se kjo behet me qellim qe maturantet, te mos hutohen dhe ta asimilojne mire ate pjese te programit, ku do te mbeshteten edhe pyetjet. Aktualisht, Ministria e Arsimit dhe Shkences ka publikuar ne faqen e internetit eee.mash.gov.al programet lendore per lendet me detyrim dhe me zgjedhje te Matures Shteterore. Pikerisht nga ky program do te pergjigjet edhe fondi i pyetjeve, ku do te mbeshteten hartuesit e testeve. Shperndarja e ketyre programeve nis me shpejt se vitin e kaluar. Megjithate, per nje mbarevajtje me te mire te nxenesve, gjate semestrit te dyte te vitit te fundit te shkolles se mesme, MASH iu ben thirrje te gjithe maturanteve te perqendrohen ne teresine e lendeve, dhe jo vetem ne pjesen e programit qe permbajne keto programe orientuese lendore.