Ministria e Arsimit ka publikuar rezultatet e provimit te matematikes te Matures Shteterore.

Nga 37 mije e 115 nxënës qe iu nenshtruan ketij provimi ne te gjithe vendin, vetem 8.88% e maturanteve jane vleresuar me noten 9 dhe 10, ndersa 8.86% apo 3.288 maturante nuk kane arritur te kalojne kete provim.

Korrigjimi i testeve te maturanteve eshte bere ne 4 qendrat e vleresimit Tirane, Elbasan, Fier dhe Shkoder dhe rezultatet mund te gjenden ne web-site zyrtar te Ministrise se Arsimit. Por ato do te printohen dhe do te afishohen ne te gjitha shkollat e mesme .