brbrKeto jane punimet per te ndertuar infrastrukturen e nevojshme per projektin e gazsjellesit TAP Ne segmentin Vithkuq-Shtyllas te Korces ka nisur hapja e rrugeve ndihmese Sipas drejtuesve te projektit ne shkurt te vitit 2016 pritet te nise puna konkrete per ndertimin e trasese se tubacionit Punimet jane inspektuar edhe nga Ministri i Energjise Damian Gjiknuri si dhe zvkryeministri Niko Peleshi sipas te cileve viti 2016 do te sjelle nje impakt pozitiv per ekonomine per shkak te punimeve per gazsjellesin Gjurma e gazsjellesit TAP permes Shqiperise eshte 215 km ne pjesen tokesore si dhe 37 km ne pjesen detare ne ujerat e detit Adriatik Gazsjellesi Trans Adriatik eshte nje projekt per zhvillimin e nje tubacioni qe do te transportoje gaz natyror nga rajoni Kaspik ne drejtim te Evropes brbr
br