Ministrise se Punes, Ceshtjeve Sociale dhe Shanseve te Barabarta iu shtua nga Keshilli i Ministrave diten e djeshme edhe nje shtese fondi prej 35 milione lekesh i cili do te perdoret per te hequr edhe kostot e TVSH-se dhe takses doganore ne lidhje me ndihmat qe do te jepen ne kuader te programit "Mbrojtje sociale". Ministria e Punes dhe Shanseve te Barabarta dhe ajo e Financave u ngarkuan dje per zbatimin e ketij vendimi. Nje projekt ky i qeverise shqiptare dhe qe drejtohet nga IDA, i cili nxit mbrojtjen sociale ne komunitet.