Kreu i qeverisë shtoi se "nëse politika dhe rendja qorrazi pas votave, duke ndërmarrë një rrugë si ajo e eliminimit të sistemit të arsimit profesional dhe krijimit të një sistemi piramidal universitetesh, nuk do të kishte bërë këtë krim, por do të ishte reformuar sistemi i arsimit profesional, sot do të kishim shumë më pak të papunë dhe shumë më tepër investime private, vendase dhe të huaja".