Klientë të ndryshëm e kishin denoncuar si fakt te komisioni për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, i cili bëri dhe verifikimet përkatëse, nga dokumentet e të cilit rezulton se Hotel Plaza përgjon e survejon në çdo cep të tij.


Madje thuhet se denoncime janë bërë dhe nga punonjës të këtij hoteli, të cilët janë ankuar se filmohen e regjistrohen gjatë kohës së punës, në biseda konfidenciale apo frekuentimin e mjediseve të këtij hoteli.


Sipas proces-verbalit të datës 11.04. 20-18, për faktet e dala, nga hetimi i kryer në hotel Plaza Tirana sh.a, rezulton se ky biznes, me frekuentim të personave e grupeve klientë VIP, ka instaluar sistem video-survejimi, të tipit CCTV, me kamera të thjeshta dhe cilësore 4K, me rreze 360 gardë, të cilat vrojtojnë çdo skutë të mjedisit, brenda e deri në 300 metër distancë, jashtë hotelit.


Mbikëqyrja, nëpërmjet sistemit të video-survejimit (CCTV), e ambienteve si palestra force, palestra aerobi, korridoret dhe mjediseve tjera të pushimit e qëndrimit, brenda dhe jashtë hotelit, përbën shkelje.


Kontrolluesi (survejuesi) Hotel Plaza, nëpërmjet këtij rrjeti survejimi, mbledh dhe përpunon të dhëna imazhe-video, të klientëve e punonjësve të tij.


Stafi i hotel Plaza, kryen dhe mbledhjen e të dhënave sensitive (grup gjaku) dhe kjo përbën shkelje të rëndë.


Pas zbulimit të këtij skandali, Krye-komisioneri, Besnik Dervishi, ka urdhëruar pronarët e Hotel Plaza Tirana sha.a, të ndërpresin urgjent, veprimtarinë survejuese me filmime, video, fotografi e marrje grup gjaku, duke i lënë këtë ultimatum zyrtar:  1. Hotel Plaza Tirana, të shkatërrojë të dhënat personale imazhe video, të punonjësve e klientëve, të grumbulluara nëpërmjet sistemit të video-survejimit (ÇTV).

  2. Hotel Plaza Tirana, të shkatërroj, të dhënat sensitive (grup gjaku), që ka mbledhur për punonjësit dhe këdo tjetër.

  3. Brenda 15 ditëve, këto detyrime, të jenë realizuar, në të kundërt, do të veprohet me gjobë, ose me denoncim publik.


22 shtator 2018 (gazeta-Shqip.com)