Tiranë - Duke filluar nga data 19 Mars 2015, Dogana Shqiptare, në bashkëpunim të ngushtë me Crown Agents dhe kompaninë koncensionare të pullave fiskale SICPA, nisën fushatën "Bëni Biznes të Pastër", në kuadër të luftës kundër informalitetit me produktet e akcizës.

Në kuadër të këtij aksioni, ditët e fundit rreth 110 subjekte u kapën me shkelje, u zbuluan dhe sekuestruan 60 509 litra alkool i pafiskalizuar, ndërsa shkelësit e ligjit janë kallëzuar në organin e akuzës.

Edhe pse gjatë fushatës së mësipërme u bë sensibilizmi dhe informimi i të gjithë subjekteve, që aktivitetin e tyre e kanë të lidhur me tregtimin/mbajtjen dhe shitjen e produkteve të akcizës, u shpjegua rëndësia e njohjes me elementet dallues të sigurisë për produktet e akcizës, në mënyrë që të mos i shkaktohet dëm biznesit të tyre dhe gjithë ekonomisë, rastet e abuzimeve nuk kanë munguar.

Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, në vijim të fushatës së mësipërme, në muajin prill 2015 filloi fazën operative të ushtrimit të kontrolleve tek të gjithë operatorët ekonomikë që veprimtarinë e tyre e kanë të lidhur me produktet e akcizës.

Gjashtë grupe të përbashkëta, me pjesëmarrjen e Departamentit të Akcizës, Antikontrabandës dhe Crown Agents, ushtruan kontrolle në Tiranë, Lezhë, Shkodër, Lushnje, Fier, Berat dhe Vlorë, duke filluar nga njësitë tregtare deri në impiantet që prodhonin/tregtonin produkte akcize, si birrë, pije alkoolike, verë, duhan i grirë, cigare, etj.

Janë kryer 560 kontrolle, nga të cilat rezultuan me shkelje 110 raste. Subjekteve me shkelje iu janë sekuestruar produkte akcize, si: birrë, pije alkoolike, verë, duhan i grirë dhe cigare, të pa pajisura me pullë fiskale/kode sigurie.

Gjithashtu, u bllokuan dhe 4 kantina që prodhonin verë dhe pije alkoolike, të cilat operonin në mënyrë klandestine me vendndodhje në Kavajë, Krujë, Vaqarr, Tiranë dhe në Llakatund-Vlorë.
Në total janë zbuluar dhe sekuestruar 60 509 litra alkool i pafiskalizuar.

Subjektet e mësipërme u penalizuan, iu sekuestrua sasia e gjetur në mjediset e tyre, si dhe u bë kallëzim në prokurori për procedim të mëtejshëm për kryerjen e veprës penale "Prodhim i kundërligjshëm i artikujve dhe mallrave industriale dhe ushqimore".

Gjithashtu u sekuestruan edhe 5 depozita me kapacitet 4,000 litra, 3 depozita me kapacitet 3,000 litra, 7 depozita me kapacitet 1,600 litra dhe 5 depozita me kapacitet 2,200 litra.


Administrata Doganore do të vijojë fushatën kundër informalitetit, kundër prodhimit/ importimit në mënyrë të paligjshme të produkteve të akcizës, me qëllim mbrojtjen e konsumatorit, sigurimin e konkurrencës së ndershme dhe rritjen e të ardhurave, në mënyrë të vazhdueshme, në të gjithë vendin.


/GS/