Jo vetëm në mandatin që kaloi, por dhe në projektin e katër viteve të ardshme qeveria Berisha ka shpallur si prioritet ndërtimine rrugëve të reja dhe riskonstruksionin e rrugëve të vjetra në të gjithë vendin. Por cila është diantaca e rrugëve aktuale që nisin nga Tirana. Ne po japim sot një raport special me të gjitha të dhënat të marra në Ministrinë e Punëve publike,Transporteve dhe telekomunikacioneve.

Ja distncat dhe koha që duhet për ti përshkuar këto segmente rruge.





Distancat dhe kohëzgjatja



Tiranë-Durrës, 39 km, 30 minuta



Tiranë-Vlorë, 147 km, 2.5 orë



Tiranë-Kukës, 144 km, 2 orë



Tiranë-Sarandë, 290 km, 5 orë



Tiranë-Bajram Curri, 238 km, 4.5 orë



Tiranë- Shkodër, 111 km, 1.40 orë



Tiranë-Elbasan, 54 km, 1 orë



Tiranë- Fier, 113 km, 2 orë



Tiranë-Korçë, 179 km, 3.5 orë



Tiranë- Berat,132 km, 2 orë



Tiranë-Lushnje, 80 km, 1.30 orë



Tiranë-Krujë, 31 km, 25 minuta



Tiranë- Kavajë, 46 km, 40 minuta



Tiranë-Skrapar ,165 km, 3 orë



Tiranë-Tropojë, 223 km, 4.5 orë



Tiranë-Tepelenë,195 km, 4 orë