Tregtia e vendit tone me jashte eshte permiresuar dukshem gjate muajit shkurt, ne krahasim me janarin. Sipas te dhenave te INSTAT, ne muajin shkurt te vitit 2009 u eksportuan 7,5 miliarde leke mallra me rritje 13.1 per qind, ne krahasim me muajin janar te 2009 dhe ulje me 14.9 per qind ne krahasim me muajin shkurt 2008. Ndersa u importuan 33,3 miliarde leke me rritje 19.9 per qind ne krahasim me muajin janar 2009 dhe rritje 1.2 per qind ne krahasim me muajin shkurt 2008. Deficiti tregtar i ketij muaji eshte 25, miliarde leke me nje rritje prej 22.1 per qind krahasuar me muajin paraardhes dhe nje rritje prej 7.1 per qind krahasuar me muajin respektiv te vitit 2008. Tregtia me vendet e Bashkimit Evropian zuri 67.4 per qind. Partneret kryesore tregtare vazhdojne te jene Italia dhe Greqia. Me Italine eksporti eshte 65.3 per qind dhe importi 25.6 per qind, kurse me Greqine, eksporti eshte 9.7 per qind dhe importi 16.3 per qind. Disa nga partneret tane tregtare me te cilet eksporti dhe importi eshte rritur jane; per eksportin Greqi, Itali, Kine, Spanje, SHBA, etj, dhe per importin, Austri, Greqi, Gjermani, Itali, Zvicer, etj. Krahasimi me muajin paraardhes per disa nga grup mallrat tregon qe: Eksporti i grupit "Minerale, lende djegese, energji elektrike" u rrit 2.6 here, "Lekure dhe artikujt prej tyre" u rrit 19.2 per qind, "Makineri, pajisje dhe pjese kembimi" u rrit 15.4 per qind, "Materiale ndertimi dhe metale" u rrit 4.4 per qind, etj. Importi i grupit "Produkte kimike dhe plastike" u rrit 36.6 per qind, "Materiale ndertimi dhe metale" u rrit 34.8 per qind, "Ushqime, pije, duhan" u rrit 22.3 per qind, etj. Ndersa importi i grupit "Minerale, lende djegese, energji elektrike" u ul 1.3 perqind. Ne muajin shkurt 2009, importi i mallrave me akcize arriti vleren 3.046 mln leke, duke zene 9.1 per qind ndaj totalit te importit. Krahasuar me janarin e 2009, importi i mallrave me akcize ka pasur rritje prej 1.9 per qind. Peshen me te madhe te ketyre mallrave, e zene nenproduktet e naftes (62.8 per qind).