Studentët e Universitetit të Arteve të Bukura kanë gjetur një mënyre të veçantë për të ekspozuar punimet e tyre duke u motivuar edhe me konkurimin mes tyre të sponsorizuar nga AMC.


Ekspozita "Atelie 2012" i ka dhënë mundësi punimeve më të spikatura që të jenë të hapura për pubikun deri në 20 maj.

 


Përsa i përket konkursit " Portret psikologjik" studentja Florinda Marku ka triumfuar duke marë edhe çmimin e parë.

 


Ekspozita ka sjellë punime të ndara në 3 pjesë: në pikturë, skulpturë dhe stalacion.