Tirane 12 prill NOA 8211 Drejtoria e Pergjithshme e Gjendjes Civile ka publikuar dje listen elektronike perfindimtare te zgjedhjeve ne versionin  on-line.


Ministria e Brendeshme njofton se nne zbatim te nenit 57 pika 5 te Ligjit nr.10019 date 29.12.2008 Kodi Zgjedhor i Republikes se Shqiperise ka shpallur me date 11.04.2011 listen perfundimtare te zgjedhesve per organet e qeverisjes vendore ne zgjedhjet e 8 Majit 2011.


Sipas ministrise lista perfundimtare e zgjedhesve eshte shpallur ne forme elektronike ne faqen zyrtare te internetit te Ministrise se Brendshme moi.gov.al faqen zyrtare te internetit te Komisionit Qendror te Zgjedhjeve cec.org.al dhe ne faqen zyrtare te Drejtorise se Pergjithshme te Gjendjes Civile dpgjc.moi.gov.al.


a.k.NOA


Lajme te ngjashmePAD kerkese KQZ Regjistrimi i kandidateve jo me certifikata OSBE dhe BE mbyllin projektin e sistemeve elektronike te adresave ne Shqiperi


LidhjeDrejtoria elektronike gjendjes civile lista e zgjedhesve Pergjithshme