Shperndahen ne shkollat e mesme rezultatet e provimit te detyruar te matematikes.Maturantet kane 4 dite kohe per t’u ankuar dhe kur te kete perfunduar rikorigjimi do te shperndahen formularet A2, ku maturantet do te shenojne deget e preferuara.