Dhuna ndaj gruas ka shënuar rritje kohët e fundit ne Shqipëri. Kështu shprehen në Tiranë ekspertë dhe studiues të çështjeve sociale. Ata pohojnë se megjithë legjislacionin e kompletuar, dhuna ndaj grave nuk po pakësohet , dhe vjen kryesisht për shkak të varfërisë, mendësive patriarkale dhe nivelit të ulët kulturor. Vërehet gjithashtu se dhuna ndaj grave po shtohet sa më shumë ato arsimohen dhe punësohen, gjë që i bën ato më të pavarura.