Sindikalistet deklarojne se mbi 32 % e shqiptareve jane te papune dhe 80 % e punetoreve ne ndertim punojne ne te zeze.

Keto shifra jane bere publike ne diten nderkombetare te punes, nga sindikalistet te cilet kerkojne marrjen e masave nga qeveria.

Por edhe  roli i sindikatave ne vendin tone eshte shume i dobet. Organizata Boterore e Punes, ne raportin e saj per vitin 2008 -2010 ka deklaruar se as sindikatat e dhe as organizatat e punedhenesve nuk luajne rol efikas ne Shqiperi, per  mbrojtjen dhe zgjidhjen e problemeve te te punesuarve.

Sipas te dhenave te Organizates perqindje e madhe e te rinjve punojne ne te zeze, ndersa pensionet e te moshuarve jane shume te uleta cka rrit shkallen e varferise.

Problemet ne skemen e sigurimeve shoqerore ka bere qe 25 % e e pensioneve te qytetit dhe 70% e pensioneve te fshatit te subvencionehen nga shteti.