Shqiptarët janë të varur nga celulari.Mestararisht çdo qytetar është i pajisur me dy karta. Kjo përfaqëson një rritje prej 7 për qind në krahasim me vitin 2011.Ndryshe nga celulari, telefonia fikse ka rënë me 8 për qindPo sa harxhojnë shqiptarët për telefonat celularë?Sipas të dhënave të AKEP, mesatarja e shpenzimit është disa herë më e vogël se vendet e bashkimit Europian, gjë që faktohet edhe nga qytetarët.

Gjatë vitit 2012 të ardhurat e kompanive celulare kanë rënë me 9 për qind si rrjedhojë e konkurencës dhe hedhjes të ofertave të shumta në treg.