Ministri i Shendetesise Petrit Vasili dhe ambasadorja e Zvicres ne Shqiperi z. Yvana Enzler firmosin vazhdimin e marreveshjes me Agjencine Zvicerane per Zhvillim per fazen e dyte te projektit Edukimi ne Vazhdim i Profesionisteve te Shendetit. Qeveria zvicerane ka qene e pazevendesueshme per ndihmen e dhene ne nje nga shtyllat e reformes shendetesore qe eshte edukimi ne vazhdim. Kushdo qe do te analizonte sistemin shendetesor nuk mund te kete iluzione se pa nje sistem te edukimit ne vazhdim te suksesshem mund te kete sukses ne reformen e shendetesise - u shpreh ministri Vasili. Sipas tij ngritja e Qendres se Edukimit ne Vazhdim perfshirja e gjithe personelit mjekesor ne kete program standardi i aktiviteteve shkencore te te gjitha formave si dhe stimulimi per pergatitjen individuale jane te pazevendesueshme. Me njerez te formuar cdo arritje ne teknologji merr jete ne te kundert mbetet nje investim i kote. Sot kemi nje nga sistemet e edukimit ne vazhdim me te miret ne rajon. Qellimi kryesor i projektit te edukimit ne vazhdim eshte te mbeshtese dhe te kontribuoje ne permiresimin e cilesise se perkujdesjes per te gjithe si dhe per te pershpejtuar reformat shendetesore ne Shqiperi. Ndermjet agjencive kombetare shendetesore Qendra Kombetare e Edukimit ne Vazhdim eshte partnerja me e rendesishme e projektit. Ajo u krijua gjate fazes se pare te projektit si nje berthame per zhvillimin e sistemit te edukimit ne vazhdim dhe do te vazhdoje te konsolidoje kapacitetet e saj per te ndermarre me mire funksionet e shprehura ne dokumentet legjislative.