Dhjetera studente te Fakultetit te Infermierise kane protestuar per disa ore para Ministrise se Arsimit, ku kane kerkuar qe te pajisen me diploma, ku te percaktohet titulli, por te jene edhe te besueshme.

Studentet kane bojkotuar mesimin dhe i jane bashkuar protestes se studenteve te Historise dhe Gjuheve te Huaja, te cilet kane deklaruar se do te protestojne derisa Ministria e Arsimit te marre parasysh kerkesat e tyre qe mbeshteten edhe nga senati i universitetit.

Por Ministria e Arsimit ka sqaruar se ne baze te ligjit shqiptar, por edhe marreveshjes se Bolonjes, emertimi i diplomes universitare permban nivelin dhe fushen e studimit te kryer dhe jo titull profesional.