Shqiptarët mund punojnë me orare të zgjatura, por kur vjen puna te intensiteti i punës ata renditen nën mesataren europiane, sipas Indeksit të Intensitetit të Punës, të matur nga Komisioni Europian në një anketim për kushtet e punës me vendet e BE-së dhe ato kandidate për vitin 2015 (shih grafikun).


Në fakt, i gjithë rajoni i merr punët me nge, madje Shqipëria ka një intensitet më të lartë pune se Serbia, Maqedonia, Kroacia, Bullgaria. Ndërsa presioni më i lartë në punë është në Qipro, Greqi, por dhe në vendet e zhvilluara të Europës, si Franca, Suedia, Britania, Danimarka, Norvegjia.


Sipas INSTAT, në Shqipëri punohet mesatarisht 44 orë në javë, më shumë se mesatarja e vendeve të zhvilluara të OECD-së, por presioni në punë është relativisht i ulët.


E njëjta situatë me orë të zgjatura konstatohet dhe në vendet e tjera të rajonit.


Indeksi i intensitetit të punës  mat nivelin e kërkesave të punës.


Në qoftë se ngarkesa e punës është shumë e lartë, nëse puna absorbon shumë energji mendore dhe fizike, apo nëse puna kërkon zbatimin e kërkesave të rrepta, bëhet e vështirë për të kryer detyrat në mënyrë më efektive.


Për të matur kërkesat e punës, indeksi përfshin: kërkesat sasiore (të punuarit shpejt), presionin e kohës (afate të ngushta, nuk ka kohë të mjaftueshme për të bërë punën), ndërprerje të shpeshta shpërqendruese etj.


Sipas sektorëve, sektori i shëndetësisë ka intensitetin më të madh, në 38 pikë.


Ajo pasohet nga ndërtimi (36), industria (36), shërbimet financiare (36) dhe tregti dhe mikpritjen (35), të cilat të gjitha i kanë mbi mesataren nivelet e intensitetit të punës.


Sipas profesioneve, menaxherët dhe punëtorët artizanale kanë intensitetin më të lartë të punës (36 në indeksin e intensitetit të punës).


Përveç kësaj, profesionistët dhe teknikët (të dy me 35) së bashku me ata të makinerive e pajisjeve dhe nëpunësve (të dyja 34) kanë nivelet e raportit mbi mesataren.


Punonjësit në kontratat e papërcaktuara dhe punëtorët e vetëpunësuar me punonjës kanë nivelet më të larta të intensitetit të punës (të dyja 35).


Punëtorët e vetëpunësuar pa të punësuar kanë rezultatin më të ulët në indeks (27).


Dhe për sa i përket madhësisë së kompanisë, rezultati i indeksit të intensitetit të punës është më i larti në kompanitë më të mëdha (38), e ndjekur nga NVM-të (35) dhe kompanitë mikro (29).


Punëtorët e moshuar raportojnë intensitetin më të ulët të punës se sa punëtorët e rinj dhe të moshës së mesme. Tradicionalisht, puna më intensive u caktohet punëtorëve të rinj, pasi punëtorët më të vjetër e kanë veçanërisht të vështirë.


Burrat dhe gratë raportojnë një nivel shumë të ngjashëm të intensitetit të punës. Burimi dhe komponentët e intensitetit të punës janë të ndryshme, megjithatë; meshkujt raportojnë kërkesat shume sasiore ndërsa gratë raportojnë kërkesat më shumë të lidhura me plotësimin e kërkesave të konsumatorëve./Monitor


266417