Një provokim të ri të Beogradit, e konsideruan autoritetet në Prishtinë lëshimin e targave të reja serbe të cilat përfshijnë edhe Kosovën si pjesë të Serbisë.

Ky vendim duket se synon të detyrojë banorët serbë të Kosovës të pajisen me këto targa të reja.Ministri i Brendshëm Bajram Rexhepi urdhëroi konfiskimin e këtyre targave që përfshijnë Kosovën dhe qarkullojnë në territorin e saj.“Nëse vihen re targa të tilla në territorin e Kosovës do të konfiskohen dhe ndaj drejtuesve të këtyre automjeteve të merren masa për kundravajtje duke i dërguar në gjykatën kompetente të Gjykatës së Kosovës”, është shprehur Fisnik Rexhepi.