Lista zyrtare nga të dhënat e grupit të punës në Ministrinë e Drejtësisë. Procedurat që ndjek më pas dosja gjatë fazës së shqyrtimit për dëmshpërblim


Laureta RryçiTiranë - Pjesa më e madhe e dosjeve që kanë dorëzuar ish-të përndjekurit rezulton të kenë probleme me dokumentet. Për këtë shkak ato janë ende në fazën e shqyrtimit, edhe pse mund të ketë kaluar shumë kohë nga momenti i parë i dorëzimit në Ministrinë e Drejtësisë. Janë pikërisht këto dosje që i marrin më shumë kohë grupit të specialistëve, të cilët po shqyrtojnë kërkesat për dëmshpërblim. Për pjesën më të madhe të tyre, përgjigjja e parë nga Ministria e Drejtësisë ishte që dosja duhej plotësuar me të tjera dokumente. Kjo do të thotë që për të gjithë këta persona nis një punë e dytë, duke shkuar sërish nëpër institucione shtetërore për të marrë dokumentet e nevojshme. Burime pranë Ministrisë së Drejtësisë pohuan se vetëm pak kohë më parë ky dikaster ka nxjerrë një udhëzim posaçërisht për këtë kategori, që ende nuk i ka kaluar dosja në shqyrtim në themel. Gazeta “Albania” ka mundur të sigurojë emrat e ish-të përndjekurve që kanë probleme me dosjet dhe po i boton në numrin e sotëm pjesë e tretë.

Udhëzimi

Ministria e Drejtësisë njofton të gjithë qytetarët që kanë aplikuar për të përfituar dëmshpërblim financiar bazuar në Ligjin “Për dëmshpërblimin e ish-të dënuarve politikë të regjimit komunist”, se aplikantët që marrin njoftime për plotësim dokumentesh apo plotësim formularësh të vetëdeklarimit në përgjigjen e tyre duhet të përcaktojnë numrin e dosjes dhe datën e regjistrimit të saj. Ky element është shumë i rëndësishëm sepse ndikon në përfshirjen e menjëhershme të dokumentacionit plotësues në dosjen përkatëse. Paraqitja e dokumentacionit plotësues pa numrin e dosjes e bën pothuajse të pamundur identifikimin e dosjes konkrete për shkak të numrit të madh të tyre për shqyrtim pranë Ministrisë së Drejtësisë. Aplikantët që nuk kanë marrë përgjigje nga Ministria e Drejtësisë për shkak të adresës së gabuar apo për shkaqe të tjera, do të ndihmohen nga sektori i trajtimit të kërkesave të ish-të dënuarve politikë në Ministrinë e Drejtësisë.

Emrat

Në listë nuk jepen vetëm gjeneralitetet, por edhe kërkesat e tyre. Në shumicën e rasteve, ashtu siç është bërë publike, pjesa më e madhe e kërkesave është rikthyer për shkak të mungesës së dokumentacionit. Për trajtimin e këtyre kërkesave është ngritur një grup pune, i përbërë nga 21 specialistë. Dosjet e paraqitura në Ministri i nënshtrohen shqyrtimit paraprak dhe konkluzionet e tyre u bëhen të ditura të interesuarve brenda një periudhe të caktuar kohore që zakonisht zgjat disa ditë. Për shumë dosje, që rezultojnë me mangësi në dokumentacion, njoftohen të interesuarit.

Ibrahim Ismail Karafile Dobranji 17/3/1917 Berat Dënim me Burg E papërcaktuar 397 8/2/2008 Shqyrtim në Themel (i bashkërenduar)

Dashamir Ndoc Ruzhdije Ndoja 25/3/1946 Tirane Dënim me Burg E papërcaktuar 24 31/1/2008 Shqyrtim në Themel (i bashkërenduar)

Kimete Deniz Myqezeme Agolli 4/8/1934 Korçë Dënim me Internim apo Dëbim E papërcaktuar 620 12/2/2008 Shqyrtim në Themel (i bashkërenduar)

Selvije Enver Ilmije Bejko 24/11/1944 Kukës Dënim me Internim apo Dëbim E papërcaktuar 12950 7/8/2008 Mangësi në Dokumentacion

Selman Sulejman Neko Hoxha 5/10/1893 Proger, Korçë Dënim me Burg E papërcaktuar 12952 7/8/2008 Mangësi në Dokumentacion

Robert Hasan Bakushe Didi 24/3/1959 Tiranë Dënim me Burg E papërcaktuar 12951 7/8/2008 Shqyrtim në Themel (i bashkërenduar)

Bujar Muharrem Nadire Neviri 15/2/1939 Gjirokastër Dënim me Internim apo Dëbim E papërcaktuar 12958 7/8/2008 Mangësi në Dokumentacion

Ahmet Manxhar Begzo Hoxha 12/2/1940 Kolonje, Gjirokastër Dënim me Burg E papërcaktuar 12955 7/8/2008 Njoftim Negativ (mbi kërkuesin)

Qemal Banush Fatime Musosmani 18/3/1938 Jugosllavi Dënim me Burg E papërcaktuar 12954 7/8/2008 Mangësi në Dokumentacion

Spiro Kosta Marine Çiçolli 7/9/1884 Iljar, Përmet Urdhër nga Hetuesia E papërcaktuar 12953 7/8/2008 Mangësi në Dokumentacion

Robert Hasan Bakushe Didi 24/3/1959 Tirane Dënim me Burg E papërcaktuar 12951 7/8/2008 Shqyrtim në Themel (i bashkërenduar)

Selman Sulejman Neko Hoxha 5/10/1893 Proger, Korçë Dënim me Burg E papërcaktuar 12952 7/8/2008 Mangësi në Dokumentacion

Selvije Enver Helnije Spahiu 24/11/1944 Kukës Dënim me Internim apo Dëbim E papërcaktuar 12950 7/8/2008 Mangësi në Dokumentacion

Demir Qenan Shadije Muçka 3/7/1926 Korçë Dënim me Burg E papërcaktuar 12956 7/8/2008 Shqyrtim në Themel (i bashkërenduar)

Mark Kol TRing Prela 2/10/1934 Shkodër Dënim me Burg E papërcaktuar 12949 7/8/2008 Shqyrtim në Themel (i bashkërenduar)

Murat Miftar Sherife Shuli 3/4/1916 Letem - Librazhd Dënim me Burg E papërcaktuar 13047 11/8/2008 Shqyrtim në Themel (i drejtpërdrejtë)

Sefer Tajar Sembo Meçe 15/5/1925 Gostivisht - Ersekë Dënim me Burg E papërcaktuar 13046 11/8/2008 Mangësi në Dokumentacion

Kin Fratelj Sute Basha 5/9/1945 Pukë Dënim me Burg E papërcaktuar 12988 8/8/2008 Shqyrtim në Themel (i bashkërenduar)

Ndue Tom Bardhe Piroli 12/6/1901 Zhejë, Krujë Dënim me Burg E papërcaktuar 12989 8/8/2008 Shqyrtim në Themel (i bashkërenduar)

Pjet?r Gjek File Hysaj 15/2/1915 Vermosh-Shkodër Dënim Kapital E papërcaktuar 13.014 8/8/2008 Mangësi në Dokumentacion

Gasper Kolë Ruke Shkurtaj 11/3/1937 Shkodër Dënim me Burg E papërcaktuar 13.013 8/8/2008 Mangësi në Dokumentacion

Kiço Sotir Katerina Buda 4/1/1924 Kolonjë Dënim me Burg E papërcaktuar 13.011 8/8/2008 Mangësi në Dokumentacion

Beniamin Kujtim Nadire Cakrani 1/8/1935 Fier Dënim me Burg E papërcaktuar 13.010 8/8/2008 Shqyrtim në Themel (i drejtpërdrejtë)

Tefik Tefik Gjylsan Isa 1/4/1910 Selenicë, Ersekë Dënim me Burgim te Perjeteshem E papërcaktuar 13.009 8/8/2008 Mangësi në Dokumentacion

Sinan Ali Hava Hamitaj 28/12/1902 Dukat, Vlorë Dënim Kapital E papërcaktuar 13.008 8/8/2008 Mangësi në Dokumentacion

Xhevat Haziz Zylfi Pajo 13/1/1935 Vlorë Dënim me Burg E papërcaktuar 13.007 8/8/2008 Shqyrtim në Themel (i drejtpërdrejtë)

Izet Duro Asime Kuçi 25/4/1962 Peshkëpi, Vlorë Dënim me Internim apo Dëbim E papërcaktuar 13.006 8/8/2008 Mangësi në Dokumentacion

Aida Shefqet Drita Hoxha 5/6/1975 Beçisht, Tepelenë Dënim me Internim apo Dëbim E papërcaktuar 13.035 11/8/2008 Mangësi në Dokumentacion

Timo Fato Kalopi Zhupa 27/12/1925 Vlorë Dënim me Internim apo Dëbim E papërcaktuar 13.036 11/8/2008 Mangësi në Dokumentacion

Hrisanthi Kristofor Polikseni Zhupa 10/7/1928 Gjirokastër Dënim me Internim apo Dëbim E papërcaktuar 13.034 11/8/2008 Mangësi në Dokumentacion

Haxhi Rushan Xhemile Çela 25/12/1922 Velçan Dënim me Burg E papërcaktuar 13.039 11/8/2008 Mangësi në Dokumentacion

Ismet Jashar Medaite Selimaj 12/4/1948 Vlorë Dënim me Burg E papërcaktuar 13.037 11/8/2008 Shqyrtim në Themel (i drejtpërdrejtë)

Ali Muharrem Badije Tare 15/3/1923 Kolonjë Dënim me Burg E papërcaktuar 13001 8/8/2008 Mangësi në Dokumentacion

Dhori Ilo Polikseni Argjendari 31/10/1914 Korçë Dënim me Burg E papërcaktuar 13000 8/8/2008 Shqyrtim në Themel (i bashkërenduar)

Hulusi Hasan Nurije Spahiu 13/1/1912 Gjirokastër Dënim me Burg E papërcaktuar 12999 8/8/2008 Mangësi në Dokumentacion

Elma Abdyl Sadike Velmishi 1/2/1942 Sarandë Dënim me Internim apo Dëbim E papërcaktuar 12998 8/8/2008 Mangësi në Dokumentacion

Abdul Resul Mino Dalla 25/10/1911 Sarandë Dënim Kapital E papërcaktuar 12998 8/8/2008 Mangësi në Dokumentacion

Vesel Mehmet Bajame Çela 10/1/1910 Ngurrez, Lushnjë Urdhër nga Hetuesia E papërcaktuar 12991 8/8/2008 Shqyrtim në Themel (i bashkërenduar)

Preng Nikoll Prene Rrika 7/3/1918 Gallatë, Krujë Dënim me Burg E papërcaktuar 12990 8/8/2008 Shqyrtim në Themel (i bashkërenduar)

Ndue Tom Bardhe Piroli 12/6/1901 Zhejë, Krujë Dënim me Burg E papërcaktuar 12989 8/8/2008 Shqyrtim në Themel (i bashkërenduar)

Kin Fratelj Sute Basha 5/9/1945 Mezi, Pukë Dënim me Burg E papërcaktuar 12988 8/8/2008 Shqyrtim në Themel (i bashkërenduar)

Miço Kristo Sofi Note 4/5/1913 Kolonje Dënim me Burg E papërcaktuar 12992 8/8/2008 Shqyrtim në Themel (i bashkërenduar)

Hulsi Ali Esma Çaushaj 10/5/1935 Tepelenë Dënim me Burg E papërcaktuar 12997 8/8/2008 Mangësi në Dokumentacion

Gjenovefa Habib Balik Levendi 19/7/1927 Vlorë Dënim me Internim apo Dëbim E papërcaktuar 13070 12/8/2008 Mangësi në Dokumentacion

Andon Koli Ngjelina Kolaci 11/1/1926 Vithkuq Dënim me Burg E papërcaktuar 13071 12/8/2008 Shqyrtim në Themel (i drejtpërdrejtë)

Hiqmet Hiqmet Lutfije Myzyri 17/12/1950 Tiranë Dënim me Burg E papërcaktuar 13072 12/8/2008 Shqyrtim në Themel (i drejtpërdrejtë)

Nazmi Bajram Sende Hoxha 27/3/1939 Tropojë Dënim me Burg E papërcaktuar 13073 12/8/2008 Shqyrtim në Themel (i drejtpërdrejtë)

Hysen Abdi Menduka Golja 15/6/1927 Durrës Dënim me Internim apo Dëbim E papërcaktuar 13074 12/8/2008 Mangësi në Dokumentacion

Hajrije Teki Nurije Çepelja 21/7/1937 Gjirokastër Dënim me Internim apo Dëbim E papërcaktuar 13075 12/8/2008 Mangësi në Dokumentacion

Engjëllushe Teki Nurije Musaku 10/5/1932 Gjirokastër Dënim me Internim apo Dëbim E papërcaktuar 13076 12/8/2008 Mangësi në Dokumentacion

Xhaferr Halim Xhemile Kurti 10/2/1890 Mollas, Elbasan Dënim me Burg E papërcaktuar 12994 8/8/2008 Mangësi në Dokumentacion

Ibrahim Teki Nurije Zaimi 18/11/1942 Gjirokastër Dënim me Internim apo Dëbim E papërcaktuar 13077 12/8/2008 Mangësi në Dokumentacion

Isuf ahmet Xhemile Hoda 17/2/1920 Kukës Dënim me Burg E papërcaktuar 13078 12/8/2008 Mangësi në Dokumentacion

Gaqe Kosta Margarita Kerkeshi 19/7/1897 Sarande Dënim me Burg E papërcaktuar 12995 8/8/2008 Mangësi në Dokumentacion

Bektash Zenel Minushe Bejkollari 10/2/1899 Përmet Dënim me Burg E papërcaktuar 13079 12/1/1980 Mangësi në Dokumentacion

Adriatik Alit Myzejen Kadilli 29/5/1930 Korçë Dënim me Burg E papërcaktuar 13080 12/8/2008 Njoftim Negativ (mbi kërkuesin)

Adriatik Alit Myzejen Kadilli 14/8/2008 Korçë Dënim me Burg E papërcaktuar 13080 12/8/2008 Njoftim Negativ (mbi kërkuesin)

Sul Halil Mereme Kurti 1/1/1914 Librazhd Dënim Kapital E papërcaktuar 12996 8/8/2008 Mangësi në Dokumentacion

Ernest Gjok Marie Dema 6/6/1929 Shkoder Dënim me Burg E papërcaktuar 13022 11/8/2008 Mangësi në Dokumentacion

Dervish Hodo Leme Shakaj 20/4/1910 Vlore Dënim me Burg E papërcaktuar 13023 11/8/2008 Mangësi në Dokumentacion

Petref` Nexhip Hava Fallanaj 31/12/1921 Vlore Dënim me Burg E papërcaktuar 13024 11/8/2008 Shqyrtim në Themel (i bashkërenduar)

Leni Shefqet Drita Kongjinaj 24/3/1980 Vlorë Dënim me Internim apo Dëbim E papërcaktuar 13034 11/8/2008 Mangësi në Dokumentacion

Veip Ali Zeqire Demi 1/1/1917 Tirane Dënim Kapital E papërcaktuar 13025 14/8/2008 Mangësi në Dokumentacion

Halim Hajdar Baftisha Bodinaku 8/5/1929 Tirane Dënim me Burg E papërcaktuar 13026 11/8/2008 Shqyrtim në Themel (i bashkërenduar)

Rape Zemin Lame Cami 12/7/1912 Dibër Dënim me Burg E papërcaktuar 13032 11/8/2008 Shqyrtim në Themel (i bashkërenduar)

Njazi Rapush Naziko Muço 31/12/1910 Çezme, Pogradec Dënim Kapital E papërcaktuar 8669 30/4/2008 Shqyrtim në Themel (i bashkërenduar)

Hysen Hazis Fatime Alhasa 7/8/1921 Bulqizë Dënim me Burg E papërcaktuar 13027 11/8/2008 Mangësi në Dokumentacion

Beqir Arif Sanie Caushi 3/2/1959 Vlore Dënim me Burg E papërcaktuar 13049 12/8/2008 Mangësi në Dokumentacion

Piro Jani Patra Garuli 5/1/1936 Gjirokastër Dënim me Internim apo Dëbim E papërcaktuar 13050 12/8/2008 Mangësi në Dokumentacion

Patra Mihal Saliko Garuli 10/2/1914 Gjirokastër Dënim me Internim apo Dëbim E papërcaktuar 13052 12/8/2008 Mangësi në Dokumentacion

Petraq Dhimitraq Krisulla Llazar 6/5/1939 Korçë Dënim me Burg E papërcaktuar 13053 12/8/2008 Shqyrtim në Themel (i bashkërenduar)

Jahja Shyqyri Zylfie Kurti 10/9/1924 Lushnjë Dënim me Burg E papërcaktuar 13031 11/8/2008 Shqyrtim në Themel (i bashkërenduar)

Vazyle Murat Zelije Kola 4/7/1927 Macukull, Mat Dënim me Internim apo Dëbim E papërcaktuar 1980 28/2/2008 Shqyrtim në Themel (i bashkërenduar)

Mehmet (Ali) Ramazan Shemsie Kubati 30/3/1926 Tiranë Dënim me Burg E papërcaktuar 13054 12/8/2008 Shqyrtim në Themel (i bashkërenduar)

Amir Bejtash Myzejen Xhaxho 18/1/1937 Libohove ----Zgjidh---- E papërcaktuar 1830 26/2/2008 Shqyrtim në Themel ( i bashkërenduar)

Selman Ibrahim Xhevrika Gracari 15/2/1902 Korçë Dënim me Burg E papërcaktuar 13.106 13/8/2008 Mangësi në Dokumentacion

Rexho Arif Nasibe Zaçaj 3/7/1912 Tepelenë Dënim me Burg E papërcaktuar 13107 13/8/2008 Mangësi në Dokumentacion

Age Gjon Age Hysaj 10/5/1914 Shkodër Dënim me Internim apo Dëbim E papërcaktuar 13030 11/8/2008 Mangësi në Dokumentacion

Kujtim Bajram Xhuvane Muka 5/3/1960 Tiranë Dënim me Burg E papërcaktuar 13108 13/8/2008 Mangësi në Dokumentacion

Ylvie Behar Alie Nezha 15/5/1953 Lushnjë Dënim me Internim apo Dëbim E papërcaktuar 13109 13/8/2008 Mangësi në Dokumentacion

Alie Muarem Fatime Nezha 28/4/1924 Lushnjë Dënim me Internim apo Dëbim E papërcaktuar 13110 13/8/2008 Mangësi në Dokumentacion

Petrit Abdyl Pashe Qoshja 12/8/1938 Tiranë Dënim me Internim apo Dëbim E papërcaktuar 13111 13/8/2008 Shqyrtim në Themel (i drejtpërdrejtë)

Zyhra Abdyl Pashe Kuka 5/1/1931 Tiranë Dënim me Internim apo Dëbim E papërcaktuar 13112 13/8/2008 Shqyrtim në Themel (i drejtpërdrejtë)

Istref Xhafer Mihane Cani 5/8/1900 Dibër Dënim me Burg E papërcaktuar 13055 12/8/2008 Mangësi në Dokumentacion

Frrok Bib Mricë Nikolli 5/6/1911 Kukës Dënim me Burg E papërcaktuar 13029 11/8/2008 Mangësi në Dokumentacion

Ali Besim Irhie Zerja 31/12/1914 Korçë Dënim Kapital E papërcaktuar 13056 12/8/2008 Njoftim Negativ (mbi llojin e Dënimit)

Vasil Janaq Zariko Mejdi 18/2/1910 Cuk, Sarandë Dënim me Burg E papërcaktuar 13057 12/8/2008 Mangësi në Dokumentacion

26 Qershor 2009