Prezantohet në qëndër të Tiranës plani rregullues i kryeqytetit. Ky plan ka qene nje nga synimet kryesore te Bashkise se Tiranes qe ne vitin 2001. Projekti u prezantua nga konsulenti teknik zviceran Urba-plan. Realizimi i tij plani u shoqerua me impenjimin e stafit teknik te Bashkise,analizen paraprake,mbledhjen e informacionit,njohjen e problematikes ubanistike te qytetit si dhe me shume probleme te tjera.Synimi i realizimit te ketij plani eshte per te sjelle nje ndryshim edhe ne sistemin rregullator te zhvillimit te tij. Marreveshja midis Bashkise se Tiranes dhe Studios zvicerane Urbaplan u nenshkrua ne nje 1 nentor te vitit 2006.Plani Rregullues mundeson bashkeveprimin mes interesit publik dhe atij privat,bashkeveprim si në mjedis,ekonomi,arsim,transport.Tashmë plani ka arritur në një fazë me një përcaktim të qartë të elementëve kryesore të zhvillimit urban.