Këto dekrete vijnë pas propozimit të bërë nga Prokurorja e Përgjithshme, Ina Rama, për organizimin dhe funksionimin e Prokurorisë në Republikën e Shqipërisë, ashtu sikurse e parashikojnë edhe ligjet përkatëse për këtë qëllim. Dekreti i presidenti hyn në fuqi menjëherë.

Më poshtë lista e prokurorëve që transferohen:

1. Znj. Antoneta SEVDARI, me detyrë prokurore në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Durrës, transferohet prokurore në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Tiranë.
2. Zotin Ndini TAVANI, me detyrë prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Vlore, transferohet prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Tiranë.
3. Zoti Endrit BIMI, me detyrë prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Lushnje, transferohet prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Tiranë.
4. Zoti Ramadan TROCI, me detyrë prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Dibër, transferohet prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Tiranë.
5. Zoti Naim TOTA, me detyrë prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Mat, transferohet prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Tiranë.

6. Zoti Alket MERSINI, me detyrë prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Durrës, transferohet prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Tiranë.
7. Zoti Bledar MAKSUTI, me detyrë prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Kurbin, transferohet prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Tiranë
8. Zoti Përparim HASA, me detyrë prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqesor Elbasan, të transferohet Prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Tiranë.
9. Znj. Mirela ZAVALANI, me detyrë prokurore në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Lezhë, transferohet prokurore në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Tiranë.
10. Zoti Ylli BASHA, me detyrë prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Kavajë, transferohet prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Tiranë.

11. Zoti Kolë HYSENAJ, me detyrë prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Kavajë, transferohet prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Tiranë.
12. Zoti Artan Madani, me detyrë prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Lezhë, transferohet prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Durrës.
13. Znj.Alma KOLA, me detyrë Prokurore në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Fier, transferohet prokurore në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Durrës.
14. Zoti Sotir KLLAPI, me detyrë prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Fier, transferohet Prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Durrës.

15. Zoti Kujtim BASHA, me detyrë prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Shkodër, transferohet Prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Durrës.
16. Zoti Xhevahir LITA, me detyrë Prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Kukës, transferohet prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Shkodër.
17. Zoti Lazer CARDAKU, me detyrë prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Mat, transferohet prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Shkodër.
18. Zoti Kreshnik AJAZI, me detyrë prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Vlorë, transferohet prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Elbasan.
19. Znj. Natasha SHALLAPI, me detyrë prokurore në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, transferohet prokurore në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Lushnje.

20. Zoti Shkëlzen CENA, me detyrë Prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Kukës, transferohet prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Kurbin.
21. Zoti Edmond KARRIQI, me detyrë prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Kurbin, transferohet prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Kavajë.
22. Zoti Bujar MEMIA, me detyrë prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Kavajë, transferohet prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Pogradec.
23. Znj.Manjola MERTIRI, me detyrë prokurore në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, transferohet prokurore në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Fier.
24. Zoti Klodjan BRAHO, me detyrtë prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Berat, transferohet prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Vlorë.

/Start/                                                                                             2012-04-17 15:37