Edhe pse rregullorja parashikonte miratimin e formularit A2 deri me 1 Prill, Ministria e Arsimit dhe e Shkences nuk e ka bere kete gje ne kohen e duhur, ndersa aktualisht, 1 muaj pas mbarimit te afateve, nuk behet e ditur asnje e dhene zyrtare ne lidhje me te. Burime nga MASH kane deklaruar se formulari A2 do te shperndahet tek maturantet, pas provimeve me detyrim, pra brenda muajit qershor. Ne fakt, edhe vitet e kaluar, provimet jane dhene pikerisht brenda kesaj periudhe, por ama rregullorja e Matures dhe specialistet sugjerojne qe maturantet te jene te familjarizuar me kete formular, ne menyre qe ta plotesojne sa me ne perputhje me deshirat e tyre per shkolle te larte.


Afatet


0Formulari A2, me ane te te cilit maturantet zgjedhin degen, fakultetin dhe universitetin ku duan te studiojne, nuk do te jete gati as sot, as neser dhe ne asnje dite tjeter te muajit maj, edhe pse hartimit dhe miratimi i tij ishte njoftuar jo me vone se data 1 prill. MASH miraton deri me 1 prill, formularin A2 dhe udhezuesin e ketij formulari. Ai duhet plotesuar deri me 30 qershor", thote permbledhtazi neni 21, pika 1 dhe 2". Eshte e qarte se ne kete nen nuk thuhet asgje se kur duhet ta kene ne dore maturantet formularin A2, porse edhe data 1 prill, si afat per te pergatitur kete dokument te rendesishem, eshte gjithashtu ekzistent. Kesisoj, duket se kemi te bejme me nje mosrespektim te afateve te percaktuara ne rregulloren e Matures Shteterore, gje e cila nisi edhe me dorezimin e formularit A1 neper komisionet e Drejtorive Arsimore Rajonale dhe Zyrave Arsimore.


Pas D1 dhe D2


Sipas burime nga Ministria e Arsimit dhe Shkences, vetem pasi maturantet te kene dhene provimet me detyrim D1 dhe D2 dhe te jene njohur me rezultatet e tyre, do te kene ne dore formularin A2. "Vetem atehere maturantet do ta plotesojne. Kjo i ndihmon edhe ata, ne menyre qe duke pasur para syve rezultatet e provimeve me detyrim, te zgjedhin se me cilen lende do te kene mundesi te fitojne sa me shume pike", thone burimet e MASH. Sigurisht qe sipas tyre, ne zgjedhjen e lendeve qe duan te japin provim Z1 e Z2 nje rol te konsiderueshem do te kene edhe koeficientet e shkollave dhe te lendes, megjithate, edhe berja e nje fare perllogaritjeve paraprake ne baze te lendeve me detyrim do te kete rendesine e vet. Keshtu qe maturantet te plotesojne formularin A2, duhet qe te jene njohur me rezultatet e provimeve me detyrim, e njekohesisht edhe te respektojne afatet. Rregullorja e Matures Shteterore percakton se, ai duhet plotesuar para dates 30 qershor.


Afatet


Po te kemi parasysh faktin se provimi i dyte me detyrim do te jete me 11 qershor, atehere i bie qe specialistet e AVA-s, t'i korrigjojne ato para kesaj date. Rregullorja e Matures Shteterore percakton se rezultatet, shpallen dy jave pas dates se provimit, dhe i bie qe rezultatet te dalin pra rreth dates 25 qershor. Megjithate, dihet qe maturantet duan disa dite kohe qe te vendosin per lenden e zgjedhur. Kesisoj, eshte ende heret te percaktohen nese do te kemi respektim afatesh apo jo. Cdonjeri prej formulareve A2, do te jete i personalizuar. Kjo do te thote se cdo formular i tille, do te kete nga nje emer maturanti dhe do te shperndahet vetem ne nje kopje. Megjithate, kandidatet per ne shkolla te larta, i kane te gjitha mundesite qe te tregohen praktike, duke e fotokopjuar formularin personal dhe duke bere prova me te.


L.Ndoka