brbrVizion Plus ka arritur te siguroje marreveshjen sekrete qe qeveria dhe Bankres Petroleum firmosen ne vitin 2004 Si kompania ashtu dhe ekzekutivi i asaj kohe u kujdesen qe te mbanin te fshehte kete kontrate e cila i jepte Bankers te drejta ekskluzive ne nxjerrjen dhe shitjen e naftes qe del nga nentoka jone madje duke e sanksionuar kofidencialitetin edhe me nje nen te posacem Kontrata favorizon kompanine jo vetem ne taksa por edhe ne demet qe i shkakton banoreve dhe mjedisit Nenet e kontrates nuk krijojne asnje mundesi qe institucionet shteterore te vendosin minimalisht nje gjobe te vetme ndaj kesaj kompaniebrbr
brbrNe rast fontatimi aksidenti ose emergjence tjeter kontraktori do te marre te gjitha hapat e menjehershme per ta sjelle situaten emergjente nen kontroll dhe te mbroje kundrejt humbjes se jetes ose demtimit te pasurise brbr
brbrPor nuk mbaron me kaq ne momentin qe Bankers nuk arrin te marre masat per zhdemtimin e banoreve dhe mjedisit edhe pasi ia ka kerkuar marrjen e ketyre nismave kompania Albpetrol atehere eshte vete Albpetrol-i qe detyrohet te paguaje demetbrbr
brbrNe rast se kontraktori deshton te marre masat rregulluese te kerkuara nga Albpetroli brenda periudhes se kohes se percaktuar per kete atehere Albpetroli mund te marre masa te tilla rregulluese per llogari te kontraktonit brbr
brbrNe kontrate sanksionohet qarte qe Albpetrol nuk ka te drejte te kerkoje demshperblim dhe as mbyllje te kontrates per keto arsyebrbr
brbrNje tjeter favorizim qe eshte bere ndaj Bankres jane edhe taksat Kompania ka te drejte qe te blere cdo pajisje apo produkt i cili i nevojitet per te kryer operacionet e kerkimit dhe shitjes se naftes jashte pa paguar taksa doganore dhe tatimore po ashtu qeveria ose parlamenti nuk mund te marre dot asnje hap ne ndryshimet e barres qe duhet te tatohet ky koncesionar pa dhene ai me pare dakordesinebrbr
brbrAlbpetroli dhe Kontraktori do te jete pergjegjes sipas licence marreveshjes duke perfshire pa kufizim 8211 detyrimet qe kane te bejne me abandonimin 8211 pagimin e kostove dhe shpenzimeve te operacioneve 8211 cdemtimet 8211 llogaritjen e pageses se takses se naftes mbi fitim Pra ne rastin kur qeveria merr cdo mase e cila demton financiarisht kompanine kontratktore do te jete Albpetrol ai i cili duhet te kompensoje faturen financiare Ne vitin 2004 me ane te ketij vendimi gjykate kompania Saxon u regjistrua ne Shqiperi ne nje kohe qe dega qendrore e saj ndodhej ne ishujt Caiman Me pas ne vitin 2006 emri i saj u ndryshua ne Bankres Petroleum ku njesia qendrore e saj tashme rezulton te jete ne Kanadabrbr
brbrbrbr
brbrbrbr
brbrbrbr
br