Prishtine 28 nentor - Kryeministri ne largim
i Kosoves njeheresh kryetar i PDK-se Hashim Thaci ka nenshkruar memorandumin
e mirekuptimit me Sindikaten e Sherbyesve Civil te Kosoves e cila parasheh
rritjen e pagave per 30 per qind ku hyn shitja dhe transporti.

Memorandumi pritet te implementohet nga data 1
janar 2011. Me kete rast kreu i qeverise ne doreheqje
eshte zotuar se ne mandatin e ardhshem katervjecar si prioritet do te jete
avancimi i statusit te sherbyesve civil me theks te vecante permiresimi i
pozites materiale.

Gjithashtu do te zotohemi me qellim te
permiresimit te kushteve te sherbyesve civil qe per vitin buxhetor 2011 do te
rriten pagat e gjithe sherbyesve civil te te gjithe sherbyesve civil te Kosoves
nga janari i viti te ardhshem per 30 per qind pra duke filluar nga janari i
viti te ardhshem. Kjo eshte edhe zotim dhe vendim ne te njejten kohe zotohemi
se ne kete memorandum do te perfshijme edhe transportin e gjithe sherbyesve
civil te implementojme. Ky memorandum hyn ne fuqi ne diten e nenshkrimit
ka thene Thaci.NOA