Rezultate te kerkimit per termin: +Ligji

Total: 9993
No Pic available
  • 2020-09-15T14:02:44.558Z

President Topi dekreton shpallje ligji nr. 9854, datë 26.12.2007.

D E K R E T PËR SHPALLJE LIGJI Në mbështetje të neneve 93 dhe 84, pika 1 të Kushtetutës, D e k r e t o j Shpalljen e ligjit nr. 9854, datë 26.12.2007 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 8976, datë 12.12.2002 “Për akcizat”, të ndryshuar. Nr. Dekretit 5580 Tiranë, më 17.01.2

No Pic available
  • 2020-09-15T14:02:44.558Z

Presidenti Topi dekreton shpallje ligji nr. 9855, datë 26.12.2007.

D E K R E T PËR SHPALLJE LIGJI Në mbështetje të neneve 93 dhe 84, pika 1 të Kushtetutës, D e k r e t o j Shpalljen e ligjit nr. 9855, datë 26.12.2007 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”. Nr. Dekretit 5581 Tiranë, më 1

No Pic available
  • 2020-09-15T14:02:45.086Z

Presidenti Topi dekreton shpallje ligji nr. 9929, datë 09.06.2008.

D E K R E T PËR SHPALLJE LIGJI Në mbështetje të neneve 93 dhe 84, pika 1 të Kushtetutës, D e k r e t o j Shpalljen e ligjit nr. 9929, datë 09.06.2008 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8950, datë 10.10.2000 “Për gjendjen civile”, të ndryshuar. Nr. Dekretit 5785

No Pic available
  • 2020-09-15T14:02:44.558Z

Presidenti Topi dekreton shpallje ligji nr. 9858, datë 27.12.2007.

D E K R E T PËR SHPALLJE LIGJI Në mbështetje të neneve 93 dhe 84, pika 1 të Kushtetutës, D e k r e t o j Shpalljen e ligjit nr. 9858, datë 27.12.2007 “Për miratimin e strategjisë ushtarake të Republikës së Shqipërisë”. Nr. Dekretit 5583 Tiranë, më 17.01.2008 PRESIDE

No Pic available
  • 2020-09-15T14:02:44.551Z

Presidenti Topi dekreton shpallje ligji nr. 9806, datë 17.09.2007.

D E K R E T PËR SHPALLJE LIGJI Në mbështetje të neneve 93 dhe 84, pika 1 të Kushtetutës D e k r e t o j Shpalljen e ligjit nr.9806, datë 17.09.2007 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konventën Europiane “Për mbrojtjen e trashëgimisë arkeologjike”, të rishikuar

No Pic available
  • 2020-09-15T14:02:44.551Z

Presidenti Topi dekreton shpallje ligji nr. 9807, datë 20.09.2007.

D E K R E T PËR SHPALLJE LIGJI Në mbështetje të neneve 93 dhe 84, pika 1 të Kushtetutës D e k r e t o j Shpalljen e ligjit nr.9807, datë 20.09.2007 “Për disa ndryshime në ligjin nr.7892, date 21.12.1994 “Për sponsorizimet”, të ndryshuar”. Nr. Dekretit 5467 Tiranë, më 28.

No Pic available
  • 2020-09-15T14:02:45.087Z

Presidenti Topi dekreton shpallje ligji nr. 9943, datë 26.06.2008.

D E K R E T PËR SHPALLJE LIGJI Në mbështetje të neneve 93 dhe 84, pika 1 të Kushtetutës, D e k r e t o j Shpalljen e ligjit nr. 9943, datë 26.06.2008 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar. Nr. Dekretit 5806 T

Reklama

Lajmet e fundit

Reklama