Rezultate te kerkimit per termin: +Ligji

Total: 9993
No Pic available
  • 2020-09-15T14:02:44.551Z

Presidenti Topi dekreton shpallje ligji nr. 9807, datë 20.09.2007.

D E K R E T PËR SHPALLJE LIGJI Në mbështetje të neneve 93 dhe 84, pika 1 të Kushtetutës D e k r e t o j Shpalljen e ligjit nr.9807, datë 20.09.2007 “Për disa ndryshime në ligjin nr.7892, date 21.12.1994 “Për sponsorizimet”, të ndryshuar”. Nr. Dekretit 5467 Tiranë, më 28.

No Pic available
  • 2020-09-15T14:02:45.087Z

Presidenti Topi dekreton shpallje ligji nr. 9943, datë 26.06.2008.

D E K R E T PËR SHPALLJE LIGJI Në mbështetje të neneve 93 dhe 84, pika 1 të Kushtetutës, D e k r e t o j Shpalljen e ligjit nr. 9943, datë 26.06.2008 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar. Nr. Dekretit 5806 T

No Pic available
  • 2020-09-15T14:02:44.555Z

Presidenti Topi dekreton shpallje ligji nr. 9831, datë 12.11.2007.

D E K R E T PËR SHPALLJE LIGJI Në mbështetje të neneve 93 dhe 84, pika 1 të Kushtetutës D e k r e t o j Shpalljen e ligjit nr. 9831, datë 12.11.2007 “Për dëmshpërblimin e ish të dënuarve politikë të regjimit komunist”. Nr. Dekretit 5527 Tiranë, më 30.11.2007 PRESID

No Pic available
  • 2020-09-15T14:02:48.839Z

Presidenti Topi dekreton shpallje ligji nr. 9996, datë 22.09.2008.

D E K R E T PËR SHPALLJE LIGJI Në mbështetje të neneve 93 dhe 84, pika 1 të Kushtetutës, D e k r e t o j Shpalljen e ligjit nr. 9996, datë 22.09.2008 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 9693, datë 19.03.2007 “Për fondin kullosor”. Nr. Dekretit 5908 Tiranë, më 08.10.2008

No Pic available
  • 2020-09-15T14:02:48.839Z

Presidenti Topi dekreton shpallje ligji nr. 9995, datë 22.09.2008.

D E K R E T PËR SHPALLJE LIGJI Në mbështetje të neneve 93 dhe 84, pika 1 të Kushtetutës, D e k r e t o j Shpalljen e ligjit nr. 9995, datë 22.09.2008 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9663, datë 18.12.2006 “Për koncesionet”. Nr. Dekretit 5907 Tiranë, më 08.10.200

No Pic available
  • 2020-09-15T14:02:48.839Z

Presidenti Topi dekreton shpallje ligji nr. 9997, datë 22.09.2008.

D E K R E T PËR SHPALLJE LIGJI Në mbështetje të neneve 93 dhe 84, pika 1 të Kushtetutës, D e k r e t o j Shpalljen e ligjit nr. 9997 datë 22.09.2008 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 9072, datë 22.05.2003 “Për sektorin e energjisë elektrike”, të ndryshuar. Nr. Dekretit 5

No Pic available
  • 2020-09-15T14:04:52.283Z

Skema e re e pensioneve, hyn ne fuqi ligji

Ka hyre ne fuqi ligji qe lejon akivitetin privat per mbledhjen e kontributeve te sigurimeve shoqerore per efekt te pensionit. Por ende Agjencia Shteterore e Mbikeqyrjes Fianciare nuk ka licencuar kompanite qe mund te uahstrojne kete aktivitet. Cdo individ i punesuar apo edhe vete pu

Reklama

Lajmet e fundit

Reklama